Hlavní obsah

položit

Vyskytuje se v

otázka: poser une question à qqnpoložit komu otázku

základ: poser les bases de qqchpoložit základy čeho

břicho: se coucher à plat ventrepoložit se na břicho

na: mettre un livre sur la tablepoložit knihu na stůl

naplocho: mettre qqch à platpoložit co naplocho

lopatka: projeter qqn sur le dospoložit koho na lopatky

base: établir/poser/jeter les bases de qqchpoložit základy, vytvořit předpoklady

faillite: faire failliteudělat úpadek, zbankrotovat, položit se, zkrachovat

risquer: risquer une questionodvážit se položit otázku

déplacer: déplacer la questionnevhodně položit otázku

plat: être battu à plate couturebýt na hlavu položen

položit: mettre l'accent sur qqchpoložit důraz na co