Hlavní obsah

salida

Vyskytuje se v

armario: salir del armariopřiznat svou homosexuální orientaci

gordo: sal gordahrubá sůl

luz: salir a (la) luzvyjít kniha

operación: operación salidahromadný odjezd na dovolenou

saliente: Salientevýchod světová strana

airoso: salir/quedar airosouspět, obstát, být úspěšný, zvládnout (to)

callejón: callejón sin salidaslepá ulice, hovor. slepá ulička bezvýchodná situace

caro: salir carovyjít draho

duda: salir de dudasvyřešit problém, udělat si jasno

emergencia: salida de emergencianouzový východ

escopetado: salir escopetado de algvyrazit, vystartovat odkud

falso: sport. salida falsaulitý start

sal: sal comúnkuchyňská sůl

sal: sal marinamořská sůl

acampada: ir/salir de acampadajet do kempu/stanovat

añadir: añadir salpřisolit

engaño: salir del engañobýt vyveden z omylu

ileso: salir ilesovyváznout bez zranění

saliente: sol salientevycházející slunce

salir: salir bien (a) algnuspět kdo, podařit se, dobře dopadnout komu

yodado: sal yodadajodizovaná sůl

oído: hovor. entrar por un oído y salir por el otrojedním uchem tam a druhým ven

čára: sport. startovní/cílová čáralínea de salida/meta

dálniční: dálniční nájezd/výjezdentrada en/salida de (la) autopista

hnízdo: vyletět z hnízdasalir del nido

jít: jít ven/dovnitřsalir/entrar

jít: jít ven/pryčsalir

kamenný: kamenná sůlsal de roca

koupel: sůl do koupelesal de baño

koupelový: koupelová sůlsal de baño

kuchyňský: kuchyňská sůlsal común/ de cocina

najevo: vyjít najevosalir a la luz

odjezdový: žel. odjezdová kolejcarril de salida

odletový: odletový koridorcorredor de salida

pevný: sport. pevný startsalida fija

poušť: geogr. písečná/kamenitá/ledová/solnádesierto arenoso/pedregoso/de hielo/de sal

překonávat: překonávat obtížesuperar (las) dificultades, přen. salir del barranco

připravený: být připravený k odchodu/na cestuestar preparado/listo para salir, přen. estar de botas/con las botas puestas

rutina: vyjít z rutinysalir de la rutina

slepý: slepá ulicecalle sin salida

start: hovor. ulitý startsalida falsa

sůl: kuchyňská/koupelová sůlsal de cocina/de baño

sůl: minerální solisales minerales

sůl: mořská sůlsal marina

ulice: slepá ulicecalle sin salida/cortada

ulička: slepá uličkacallejón sin salida

úprk: dát se na úprksalir corriendo, ponerse a correr

ven: dostat se ven z čehosalir de alg

východ: východ měsícesalida de la luna

východ: východ sluncesalida del sol

vykulit: vykulit oči kdoponer algn los ojos como platos, salirse a algn los ojos de las órbitas

výpadový: výpadová silnicecarretera de salida

vyplavat: vyplavat na povrchsalir a la superficie

vyplout: vyplout na povrch vyjít najevosalir a flote

vyrazit: vyrazit do ulic za zábavousalir

výstup: anat. výstup zrakového nervusalida del nervio óptico

výstup: analogový/digitální/akustický výstupsalida análoga/digital/acústica

: Vlak odjíždí až za dvě hodiny.El tren no sale hasta dentro de dos horas.

čas: čas odjezdu/příjezduhora de salida/llegada

dopadnout: dopadnout dobře/špatně jednání, zápas ap.salir bien/mal

jet: Vlak jede v šest.El tren sale a las seis.

jít: V kolik jdeš?¿A qué hora sales?

jít: jít na výletir/salir de excursión

jodizovaný: jodizovaná sůlsal yodada

jodovaný: jodovaná sůlsal yodada

nástupní: nástupní staniceestación de salida

nouzový: nouzový východsalida de emergencia

odchod: být na odchoduestar a punto de salir

odchod: při odchodual salir

odchozí: odchozí hovorllamada saliente

podat: Podal byste mi sůl, prosím?¿Me pasa la sal, por favor?

pochodit: dobře pochoditsalir bien

pořídit: dobře pořídittener éxito, kdo s čím salir bien alg a algn

povést se: nepovést sesalir mal

pozice: mít nejvýhodnější startovní pozicitener la mejor posición de salida

právě: Právě se chystal odejít.Estaba a punto de salir.

pravidelný: pravidelný odjezdsalida regular