Hlavní obsah

hablado

Vyskytuje se v

caso: mluvit k věci, být věcnýhablar al caso

cristiano: mluvit česky/srozumitelněhablar en cristiano

habla: u telefonu představení při telefonování, zde odpověď volané osoby, tady odpověď volané osobyal habla

hablar: ani nápadni hablar

fluidez: mluvit plynulehablar con fluidez

hablante: rodilý mluvčíhablante nativo

voz: křičethablar a voces

hablado: mluvený jazyklenguaje hablado

nativo: rodilý mluvčíhablante nativo

oír: (nechtít) nic slyšet o kom/čem(no querer) ni oír hablar de alg(n)

centrum: anat. sluchové/zrakové/čichové/řečové centrumárea auditiva/visual/olfativa/del habla

mluva: mluva mluvený jazyklengua hablada

mluvčí: rodilý mluvčíhablante nativo

mluvit: Mluvte, prosím, pomaleji/víc nahlas.Hable usted más despacio/alto, por favor.

pant: mlít pantemsoltar la tarabilla, hablar como un descosido/más que una cotorra, cotorrear

přes, přese: plácat páté přes deváté bez souvislostihovor. hablar de bueyes perdidos

zde: zde ... u telefonual habla ...

dokola: Mluví o tom pořád dokola.No para de hablar de eso.

kdo: O kom mluvíte?¿De quién estáis hablando?

málo: Málo mluví.Habla poco.

muset: Musím s ní mluvit.Tengo que hablar con ella.

myslet: Myslím to vážně.Hablo en serio.

nahlas: Můžete mluvit víc nahlas?¿Puede hablar más alto?

plynný: Mluvím plynnou angličtinou.Hablo inglés fluido.

polohlas: mluvit polohlasemhablar en voz baja

pomalu: Mluvte prosím pomaleji.Hable más lento por favor.

spolu: Nemluví spolu.No se hablan.

ty: Chci s tebou mluvit.Quiero hablar contigo.

volat: Kdo volá?¿Quién es?, s kým mluvím ¿Con quién estoy hablando?

začít: začít mluvitempezar a hablar

devátý: mluvit páté přes devátéhablar a chorros, hablar de bueyes perdidos

hnout: Ani mě nehne! dělat to¡Ni hablar!, ¡Ni loco!

kniha: mluvit jako knihahablar como un libro

prázdno: mluvit do prázdnahablar en vano, hablar a la pared

probudit: To by probudilo mrtvého.Eso hace hablar a los mudos.

promluvit: promluvit si mezi čtyřma očimahablar en privado, hablar cara a cara

řeč: mluvit, aby řeč nestálahablar por hablar

servítek: nebrat si servítky mluvit přímohablar sin pelos en la lengua

slina: mluvit, co slina na jazyk přinesehablar a tontas y a locas

stát: mluvit, aby řeč nestálahablar por hablar/para mantener la conversación

vlk: My o vlku (a vlk za dveřmi).Hablando del rey de Roma (por la puerta asoma).

alma: promluvit do duše komuhablar al alma a algn