Hlavní obsah

hablante

Vyskytuje se v

caso: hablar al casomluvit k věci, být věcný

cristiano: hablar en cristianomluvit česky/srozumitelně

habla: al hablau telefonu představení při telefonování, zde odpověď volané osoby, tady odpověď volané osoby

hablar: ni hablarani nápad

fluidez: hablar con fluidezmluvit plynule

hablante: hablante nativorodilý mluvčí

voz: hablar a voceskřičet

hablado: lenguaje habladomluvený jazyk

nativo: hablante nativorodilý mluvčí

oír: (no querer) ni oír hablar de alg(n)(nechtít) nic slyšet o kom/čem

centrum: área auditiva/visual/olfativa/del hablaanat. sluchové/zrakové/čichové/řečové centrum

mluvčí: hablante nativorodilý mluvčí

mluvit: Hable usted más despacio/alto, por favor.Mluvte, prosím, pomaleji/víc nahlas.

pant: soltar la tarabilla, hablar como un descosido/más que una cotorra, cotorrearmlít pantem

přes, přese: hovor. hablar de bueyes perdidosplácat páté přes deváté bez souvislosti

zde: al habla ...zde ... u telefonu

dokola: No para de hablar de eso.Mluví o tom pořád dokola.

kdo: ¿De quién estáis hablando?O kom mluvíte?

málo: Habla poco.Málo mluví.

muset: Tengo que hablar con ella.Musím s ní mluvit.

myslet: Hablo en serio.Myslím to vážně.

nahlas: ¿Puede hablar más alto?Můžete mluvit víc nahlas?

plynný: Hablo inglés fluido.Mluvím plynnou angličtinou.

polohlas: hablar en voz bajamluvit polohlasem

pomalu: Hable más lento por favor.Mluvte prosím pomaleji.

spolu: No se hablan.Nemluví spolu.

ty: Quiero hablar contigo.Chci s tebou mluvit.

volat: ¿Quién es?, s kým mluvím ¿Con quién estoy hablando?Kdo volá?

začít: empezar a hablarzačít mluvit

devátý: hablar a chorros, hablar de bueyes perdidosmluvit páté přes deváté

hnout: ¡Ni hablar!, ¡Ni loco!Ani mě nehne! dělat to

kniha: hablar como un libromluvit jako kniha

prázdno: hablar en vano, hablar a la paredmluvit do prázdna

probudit: Eso hace hablar a los mudos.To by probudilo mrtvého.

promluvit: hablar en privado, hablar cara a carapromluvit si mezi čtyřma očima

řeč: hablar por hablarmluvit, aby řeč nestála

servítek: hablar sin pelos en la lenguanebrat si servítky mluvit přímo

slina: hablar a tontas y a locasmluvit, co slina na jazyk přinese

stát: hablar por hablar/para mantener la conversaciónmluvit, aby řeč nestála

vlk: Hablando del rey de Roma (por la puerta asoma).My o vlku (a vlk za dveřmi).

alma: hablar al alma a algnpromluvit do duše komu