Hlavní obsah

domů

Vyskytuje se v

azylový: azylový důmcasa de acogida

činžovní: činžovní důmedificio de vecindad/vecinos, bloque /edificio de pisos

dodávka: dodávka do domuentrega a domicilio

doma: hrát doma na domácím hřištijugar en campo propio

dům: polit. Bílý důmCasa Blanca

jako: jako doma cítit se ap.como en (su) casa, přen. a todos anchos

kulturní: kulturní důmcasa de cultura

majitel: majitel (nájemního) domucasero

obchodní: obchodní důmgrandes almacenes

otcovský: otcovský důmcasa paterna

rozvoz: rozvoz do domu(servicio de) reparto a domicilio

veřejný: veřejný dům nevěstinecmancebía , casa de prostitución

být: být doma/venkuestar en/fuera de casa

bytový: bytový důmbloque de pisos

domov: lidé bez domovagente sin techo

doprovodit: Doprovodil ji domů.La acompañó a casa.

moře: mít dům u mořetener una casa junto al mar

patrový: patrový důmcasa de varios pisos

podpálit: Podpálili mu dům.Incendiaron su casa.

před, přede: Počkám před domem.Te espero delante de la casa.

rodinný: rodinný důmcasa familiar

svůj, svá, své, svoje: Ty máš svůj dům.Tú tienes tu casa.

tamten: Tamto je můj dům.Mi casa es aquella.

trčet: trčet celý den domaestar metido todo el día en casa

trefit: Trefíš domů?¿Sabes llegar a casa?

vyletět: Dům vyletěl do vzduchu.La casa voló por los aires.

za: Je za domem.Está detrás de la casa.

zatékat: Do domu zatéká.La casa hace agua/tiene goteras.

zůstat: zůstat domaquedarse en casa

hrad: Můj dům, můj hrad.Mi casa es mi castillo.

kocour: Když kocour není doma, myši mají pré.Cuando el gato está ausente, los ratones se divierten.

acogida: azylový důmcasa de acogida

almacén: obchodní důmgrandes almacenes

casa: domůa casa

dios: dům Páněcasa de Dios

franquear: vejít do domufranquear la entrada

multifamiliar: bytový důmvivienda multifamiliar

camino: cestou domůcamino de casa

encantar: Líbí se mi jejich dům.Me encanta su casa.

junto: vedle/u domujunto a la casa

madera: dřevěný dům, dům ze dřevacasa de madera

tierra: Doma není nikdo prorokem.Nadie es profeta en su tierra.