Hlavní obsah

asi

Vyskytuje se v

a: a přece, a přestoa pesar de ello, aún así, sin embargo

či: ať tak, či takde un modo u otro, hovor. así o asá, así que asá

jak: jak ... taktanto ... como, como ... así

jako: tak jakoasí como

tak: Tak jest., Tak je to.Así es.

tedy: a tedyasí pues

způsob: tímto způsobemasí, de este modo, de esta manera

nechat: Nech to tak.Déjalo así.

ztratit se: Parece que nos hemos perdido.Asi jsme se ztratili.

así: něco takového, něco na ten způsobalgo así

como: tak jakoasí como

sucesivamente: a tak dáley así sucesivamente

aun: (i) přesto, i takaun así

decir: aby se tak řeklopor decirlo así/así decirlo

mismo: stejně, podobně, takéasí mismo

tan: (na)tolik, že, a to tak, že, až tak, žetan es así

tanto: ani trochu, vůbecni tanto así

todo: (i) přesto, avšak, nicméněasí y todo

asi: hace aproximadamente una semanaasi před týdnem

algo: tak nějak, něco takovéhoalgo así