Hlavní obsah

asi

Vyskytuje se v

algo: algo asítak nějak, něco takového

aun: aun así(i) přesto, i tak

decir: por decirlo así/así decirloaby se tak řeklo

mismo: así mismostejně, podobně, také

tan: tan es así(na)tolik, že, a to tak, že, až tak, že

tanto: ni tanto asíani trochu, vůbec

tanto: un tanto asítakhle velký kus

todo: así y todo(i) přesto, avšak, nicméně

como: así comotak jako

como: así como asíjen tak, bez uvážení, tak či tak

sucesivamente: y así sucesivamentea tak dále

a: a přece, a přestoa pesar de ello, aún así, sin embargo

a: a protoasí es que, (y) por eso

a: a takconque, entonces, ahí, y así

či: ať tak, či takde un modo u otro, hovor. así o asá, así que asá

jak: jak ... taktanto ... como, como ... así

jako: tak jakoasí como

tak: Tak jest., Tak je to.Así es.

tak: (tak) jak... tak(tal) como... así

tedy: a tedyasí pues

způsob: tímto způsobemasí, de este modo, de esta manera

nechat: Nech to tak.Déjalo así.

tak: Jak řekl, tak to bylo.(Tal) como dijo, así fue.

ztratit se: Asi jsme se ztratili.Parece que nos hemos perdido.

tak: expr., hovor. ať tak či takasí o asá, así que asá, así que asado

así: algo asíněco takového, něco na ten způsob

así: así asíjakž takž, nic moc

así: así comotak jak..., stejně jako...

así: así como asítak jako tak, na každý pád, stejně

así: así detak o míře, velikosti ap., tolik, takových mnoho

así: así puesproto, a tedy

así: así quetakže, a proto