Hlavní obsah

set

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (v tenise) сет
  2. (souprava předmětů) набо́р(čajový ap.) серви́зdárkový setпода́рочный набо́р

Vyskytuje se v

patnáct: patnáct setты́сяча пятьсо́т

pozbýt: pozbýt silослабе́ть, осла́бнуть

šest: o sto šestво весь дух, со всех ног

za: jednou za sto letраз в сто лет, ре́дко когда́

konec: Byl u konce svých sil.Си́лы его́ бы́ли на исхо́де.

odliv: odliv pracovních silуте́чка рабо́чей си́лы

pomáhat: pomáhat ze všech silвся́чески помога́ть

půjčit si: půjčit si sto rublůперехвати́ть сто рубле́й

snažit se: snažit se ze všech silстара́ться изо все́х сил

opice: Je sto let za opicema!В лесу́ живёт, пню моли́тся!

procento: Je to na sto procent.Э́то на (все) сто проце́нтов.

síla: pracovat ze všech silрабо́тать изо всех сил

sto: utíkat o sto šestбежа́ть со всех ног/во все лопа́тки/во всю прыть

vypětí: s vypětím všech silнапряга́я все си́лы, прилага́я все уси́лия

из: ze všech silизо всех сил

мах: plným tryskem, ze všech silво весь мах

мочь: ze všech silизо всей мо́чи

мча́ться: hnát se ze všech sil, pádit co nohy stačíмча́ться со всех ног

го́лос: křičet z plna hrdla/ze všech silв го́лос крича́ть

друг: Je lepší mít sto přátel než sto rublů.Не име́й сто рубле́й, а име́й сто друзе́й.

set: dárkový setпода́рочный набо́р