Hlavní obsah

wichtig

Vyskytuje se v

Kalender: Musím si poznamenat v kalendáři důležité termíny.Ich muss wichtige Termine im Kalender notieren.

Verabredung: důležitá schůzkaeine wichtige Verabredung

als: Argument je o to důležitější, že se dotýká jádra otázky.Das Argument ist umso wichtiger, als es den Kern der Frage trifft.

ein, eine, ein: Jedno je důležité., Jedna věc je důležitá.Eines ist wichtig.

einschreiben: poslat důležitý dopis doporučeněeinen wichtigen Brief einschreiben lassen

tun: Mám ještě něco důležitého.Ich habe noch etwas Wichtiges zu tun.

důležitě: vypadat důležitěwichtig aussehen

důležitý: důležitá věceine wichtige Sache

oběhnout: Musíš oběhnout důležité lidi.Du musst alle wichtigen Leute besuchen.

velice: velice důležitá věceine sehr wichtige Sache

zaškrtat: zaškrtat důležitá místawichtige Stellen anzeichnen

wichtig: Nemá nic důležitějšího na práci?Hat er nichts Wichtigeres zu tun?