Hlavní obsah

závažný

Přídavné jméno

  1. (důležitý, významný) (ge)wichtig, schwerwiegend, erheblichzávažné rozhodnutíeine gewichtige Entscheidung
  2. (vážný, těžký) schwer(wiegend), ernst(haft)