Hlavní obsah

spojit

Vyskytuje se v

užitečný: spojit příjemné s užitečnýmdas Angenehme mit dem Nützlichen verbinden

bližší: vyhledat bližší spojeine frühere Verbindung suchen

náklad: být spojen s dalšími nákladymit weiteren Kosten verbunden sein

příjemný: spojit příjemné s užitečnýmdas Angenehme mit dem Nützlichen verbinden

spoj: najít vhodný spojeine passende Verbindung finden

spoj: chytit spojden Anschluss erreichen

setzen: sich mit j-m in Verbindung setzenspojit se, zkontaktovat se s kým

verbinden: zwei Bretter mit Leim miteinander verbindenspojit dvě prkna klihem

verbinden: zwei Gewässer durch einen Kanal verbindenspojit dva vodní toky kanálem

verbinden: Moment, bitte, ich verbinde Sie (mit ihm)!Moment, prosím, spojím vás (s ním)!

verbinden: den Besuch des Arztes mit dem Einkaufen verbindenspojit návštěvu lékaře s nákupem

Verbindung: sich mit j-m in Verbindung setzenspojit se s kým

fügen: Einzelnes zu einem Ganzen fügen.Spojit jednotlivosti do celku.