Hlavní obsah

spojit

Vyskytuje se v

užitečný: spojit příjemné s užitečnýmdas Angenehme mit dem Nützlichen verbinden

bližší: vyhledat bližší spojeine frühere Verbindung suchen

náklad: být spojen s dalšími nákladymit weiteren Kosten verbunden sein

příjemný: spojit příjemné s užitečnýmdas Angenehme mit dem Nützlichen verbinden

spoj: najít vhodný spojeine passende Verbindung finden

setzen: spojit se, zkontaktovat se s kýmsich mit j-m in Verbindung setzen

verbinden: spojit dvě prkna klihemzwei Bretter mit Leim miteinander verbinden

Verbindung: spojit se s kýmsich mit j-m in Verbindung setzen

fügen: Spojit jednotlivosti do celku.Einzelnes zu einem Ganzen fügen.