Hlavní obsah

zapojit

Vyskytuje se v

diskuse: zapojit koho do diskusej-n in die Diskussion einbeziehen

síť: zapojit co do sítěetw. ans Netz anschließen

zásuvka: zapojit co do zásuvkyetw. an die Steckdose anschließen

setzen: etw. unter Strom setzenpustit proud do čeho, zapojit co

anschließen: das Radio an das Stromnetz anschließenzapojit rádio do sítě

kuppeln: einen Speisewagen an einen Zug kuppelnzapojit k vlaku jídelní vůz

Starterkabel: Wie schließt man die Starterkabel richtig an?Jak správně zapojit startovací kabely?