Hlavní obsah

sicher

Vyskytuje se v

ja: No jistě!, Ano!Ja sicher!

Kapital: jistý kapitálein sicheres Kapital

Schütze: jistý střelecein sicherer Schütze

wie: být tak jisté, jako že jedna a jedna jsou dvěso sicher sein, wie zwei mal zwei vier ist

gelten: Určitě to platí.Das gilt als sicher.

sicher: být kde v bezpečíirgendwo sicher sein

sichern: zajistit soubordie Datei sichern

bezpečný: dovědět se co z bezpečného prameneetw. aus sicherer Quelle erfahren

jistý: mít jistou rukueine sichere Hand haben

pomalu: pomalu, ale jistělangsam aber sicher

soubor: uložit/vymazat/zálohovat soubordie Datei (ab)speichern/löschen/sichern

stoprocentně: být si stoprocentně jistýsich hundertprozentig sicher sein

absolutně: být absolutně bezpečnýabsolut sicher sein

bezpečně: jezdit bezpečněsicher fahren

jistě: vědět co jistěetw. sicher wissen

neprůstřelný: neprůstřelné alibisicheres Alibi

příznak: jasné/jisté příznakydeutliche/sichere Zeichen

úkryt: nalézt bezpečný úkryteinen sicheren Unterschlupf finden

určitě: Jedno vím zcela určitě.Eins weiß ich ganz sicher.

zajistit: zajistit dodržování zákonůdie Beachtung von Gesetzen sichern

Geleit: imunita, (trestní) nedotknutelnostfreies/sicheres Geleit