Hlavní obsah

pomocí

Předložka

  • mithilfe, mit Hilfevypnout televizi pomocí dálkového ovladačeden Fernseher mithilfe der Fernbedienung ausschalten

Vyskytuje se v

boží: s pomocí božímit Gottes Hilfe

pomoc: med. první pomocdie Erste Hilfe

pomoct si: Nemohu si pomoci.Ich kann mir nicht helfen.

první: med. první pomocErste Hilfe

dovést: Dovede si pomoci.Er weiß sich zu helfen.

jinde: hledat pomoc jindedie Hilfe anderswo suchen

kolegiální: kolegiální pomockollegiale Hilfe

moct: Mohl bys také pomoci.Du könntest auch helfen.

nadít se, nadát se: Brzy se nadějeme pomoci.Bald erwarten wir eine Hilfe.

odměnit se: odměnit se komu za pomocj-n für seine Hilfe belohnen

odmítnout: odmítnout pomocdie Hilfe ablehnen

odvděčit se: odvděčit se komu za pomocj-m seine Hilfe lohnen

pomoc: volat o pomocum Hilfe rufen

pomoc: obrátit se o pomoc ke komu, na kohosich an j-n um Hilfe wenden

pomoct: pomoci příteli v nouzidem Freund in der Not helfen

pomoct: Mohu vám nějak pomoci?Kann ich Ihnen irgendwie helfen?

požádat: požádat koho o pomocj-n um Hilfe bitten

prosba: prosba o pomoceine Bitte um Hilfe

přiskočit: přiskočit komu na pomocj-m zu Hilfe springen

přispěchat: přispěchat komu na pomocj-m zu Hilfe herbeieilen

přivolat: přivolat pomocHilfe herbeirufen

rychlý: rychlá pomocschnelle Hilfe

tvůj, tvá, tvé, tvoje: s tvou pomocímit deiner Hilfe

vděčit: vděčit přátelům za pomocden Freunden die Hilfe verdanken

vozíčkář: pomoc vozíčkářůmdie Hilfe für die Rollstuhlfahrer

vybrat: Na pomoc lidem v postižených oblastech se vybralo...Für die Menschen in den betroffenen Gebieten wurde... gesammelt.

zakřičet: zakřičet o pomocum Hilfe rufen

žádat: žádat koho o pomocj-n um Hilfe bitten

pomoc: Komu není rady, tomu není pomoci.Wem nicht zu raten ist, dem ist (auch) nicht zu helfen.

rada: Komu není rady, tomu není pomoci.Wem nicht zu raten ist, dem ist auch nicht zu helfen.