Hlavní obsah

passieren

Vyskytuje se v

solcherart: Takové chyby se už nesmí stát.Solcherart Fehler dürfen nicht noch einmal passieren.

tun: Dělala, jako by se nic nestalo.Sie tat so, als wäre nichts passiert.

weltbewegend: Nic zvláštního se nestalo.přen. Es ist nichts Weltbewegendes passiert.

stát se: Nic se nestalo.Nichts passiert.

akorát: A to se stane akorát mně.Und so (et)was passiert gerade mir.

cože: Cože se mu stalo?Was ist ihm passiert?

nejednou: Už se mi to nejednou stalo.Es ist mir schon öfters passiert.

neštěstí: Stalo se neštěstí.Es ist ein Unglück passiert.

nezřídka: To se nezřídka stává.Das passiert nicht selten.

zvláštní: Nestalo se nic zvláštního.Es ist nichts Seltsames passiert.

passieren: Dělal, jako by se nic nestalo.Er tat so, als sei nichts passiert.