Hlavní obsah

hledět

Vyskytuje se v

nehledě: nehledě nana co ungeachtet etw. Gen

prázdno: hledět do prázdnain die Leere schauen

svůj, svá, své, svoje: Hleď si svého!Kümere dich um deine Angelegenheiten!

dílo: hledět si svého dílaseiner Arbeit nachgehen

hloubka: hledět/padat/zřítit se do hloubkyin die Tiefe blicken/fallen/stürzen

lačně: lačně hledět na koho/coj-n/etw. gierig anschauen

prozíravě: prozíravě hledět do budoucnaumsichtig in die Zukunft blicken

strnule: strnule hledět na koho/coj-n starr anschauen

kůň: Darovanému koni na zuby nehleď.Einem geschenkten Gaul guckt man nicht ins Maul.

hledět: hledět (si)dbát, starat se sich kümmern um j-n/etw., nachgehen* j-m/etw., bedacht sein*