Hlavní obsah

dalece

Příslovce

  • weitJak dalece tomu rozumí?Wie weit versteht er das?

Vyskytuje se v

daleký: sport. skok dalekýder Weitsprung

méně: čím dál méněimmer weniger

skok: skok daleký/vysoký/o tyčider Weitsprung/Hochsprung/Stabhochsprung

široko: široko dalekoweit und breit

být: Není to daleko.Es ist nicht weit.

civilizace: přen. být daleko od civilizacevon der Zivilisation weit entfernt sein

dál: dál než kdo/coweiter als j./etw.

daleko: Jak je to ještě daleko?Wie weit ist es noch?

dohlédnout: Daleko nedohlédnu.Ich kann nicht weit sehen.

dohodit: dohodit oštěpem co nejdálden Speer möglichst weit werfen

doletět: Střela doletí daleko.Der Schuss kann weit fliegen.

doskočit: Doskočil nejdál ze všech.Er sprang am weitesten von allen.

dostřelit: Brokovnice nemůže dostřelit daleko.Die Schrotbüchse kann nicht weit tragen.

dotáhnout: dotáhnout to dalekoes weit bringen

jet: Jedeme dál!Setzen wir fort!

jít: Pojď dál.Komm herein.

možná: co možná nejdříve/nejdálemöglichst bald/weit

nedaleko: Je to nedaleko odtud.Es ist nicht weit von hier.

nedaleký: Bydlí v nedaleké vesnici.Er wohnt im nahen Dorf.

takto: Takhle to dál nejde.So geht es nicht weiter.

vzdělávat se: dále se vzdělávatsich fortbilden, sich weiterbilden

jablko: Jablko nepadá daleko od stromu.Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.

poctivost: S poctivostí nejdál dojdeš.Ehrlichkeit ist die beste Politik.

ptáče: Ranní ptáče dál doskáče.Morgenstunde hat Gold im Munde.

ranní: Ranní ptáče dál doskáče.Morgenstunde hat Gold im Munde.

strom: pořek. Jablko nepadá daleko od stromu.Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.

dalece: Jak dalece tomu rozumí?Wie weit versteht er das?