Hlavní obsah

bolest

Vyskytuje se v

kříž: mít bolesti v křížiKreuzschmerzen haben

menstruační: menstruační bolestidie Menstruationsschmerzen

práh: psych. práh bolestidie Schmerzschwelle

cítit: cítit bolestiSchmerzen fühlen/spüren

kroutit se: kroutit se bolestísich vor Schmerzen krümmen

krutý: kruté bolestiheftige Schmerzen

naříkat: naříkat bolestívor Schmerz stöhnen

nesnesitelný: nesnesitelná bolestunerträglicher Schmerz

omdlít: Omdlela bolestí.Sie ist vor Schmerz in Ohnmacht gefallen.

ostrý: pociťovat ostrou bolesteinen scharfen Schmerz empfinden

otupit: Prášky postupně otupily bolesti.Die Tabletten betäubten allmählich die Schmerzen.

polevit: Bolest polevila.Der Schmerz hat nachgelassen.

přetrpět: přetrpět bolestSchmerz überstehen

slábnout: Bolest slábne.Der Schmerz lässt nach.

sténat: sténat bolestívor Schmerzen stöhnen

sužovat: být sužován nesnesitelnými bolestmivon unerträglichen Schmerzen gepeinigt werden

svíjet se: svíjet se bolestísich vor Schmerz krümmen

tlumit: tlumit bolestiSchmerzen betäuben

trhnout sebou: trhnout sebou bolestívor Schmerz zusammenzucken

ulehčovat: ulehčovat nemocným od bolestidie Schmerzen der Kranken lindern

úpět: úpět bolestívor Schmerz stöhnen

utěšit: Utěšil jeho bolest dobrým slovem.Er tröstete ihn in seinem Schmerz mit einem guten Wort.

zakňučet: zakňučet bolestívor Schmerz winseln

zařvat: zařvat bolestívor Schmerz aufschreien

zasténat: zasténat bolestívor Schmerz aufstöhnen

zaškubat: zaškubat bolestívor Schmerz zucken

zavýt: expr. zavýt bolestívor Schmerz aufjaulen

zkroutit se: zkroutit se bolestísich vor Schmerzen krümmen

zkřivit: zkřivit tvář bolestídas Gesicht vor Schmerz verziehen

zmizet: Bolest zmizela.Der Schmerz verschwand.

zuřit: zuřit bolestívor Schmerzen rasen

schwer: mít silné bolesti hlavyschwere Kopfschmerzen haben

unter: v bolestech skládat zkouškuunter Schmerzen eine Prüfung ablegen

Berührung: Při každém doteku cítí bolest.Sie empfindet bei jeder Berührung Schmerzen.

Beschwerde: stěžovat si na bolestiüber Beschwerden klagen

bewirken: Tento lék má způsobit zmírnění bolestí.Dieses Medikament soll eine Linderung der Schmerzen bewirken.

Gegend: bolesti v oblasti ledvinSchmerzen in der Gegend der Nieren

Kopfschmerz: prášek od bolesti hlavyeine Tablette gegen Kopfschmerzen

krümmen: svíjet se bolestísich vor Schmerzen krümmen

lindern: zmírnit čí bolestij-s Schmerzen lindern

Schmerz: tlumit bolestiSchmerzen betäuben

stark: překonávat silné bolestistarke Schmerzen überwinden

überlassen: podd(áv)at se (vlastní) bolestisich seinem Schmerz überlassen

bolest: bolest hlavyder Kopfschmerz