Hlavní obsah

zpráva

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (něco nového) notizia f(emailová ap.) messaggio m(sdělení) comunicato mMám pro tebe dobrou/špatnou zprávu.Ho una buona/brutta notizia per te.tisková zprávacomunicato m stampa
  2. zprávy (vysílané ap.) notizie f plzprávy (zpravodajský pořad též) notiziario mtelevizní zprávytelegiornale mrozhlasové zprávyradiogiornale m, řidč. radionotizie f plzprávy o počasínotizie f pl del tempo, bollettino m meteorologico
  3. (hlášení) o čem rapporto m su qc(zpravodajská) servizio m su qc(vylíčení) resoconto di qcvýroční zprávarapporto m annualepodat zprávu, podávat zprávy o čemfare un rapporto/servizio su qc

Vyskytuje se v

nový: nejnovější zprávy poslední dostupnéultime notizie

propouštěcí: propouštěcí zprávacertificato di dimissione

přehled: přehled zprávsommario delle notizie, bollettino

šiřitel: šiřitel poplašných zpráv/panikyallarmista

špatný: špatné zprávybrutte notizie

textový: textová zprávamessaggio SMS

výroční: ekon. výroční zprávarelazione annuale

zlý: zlé zprávycattive notizie

dementovat: Ministr zprávu dementoval.Il ministro ha smentito la notizia.

nést: Nesu špatné zprávy.Porto cattive notizie.

obdržet: Obdrželi jsme vaši zprávu...Abbiamo ricevuto il suo messaggio...

obletět: Zpráva obletěla celý svět.La notizia ha fatto il giro del mondo.

překroutit: Noviny zprávu překroutily.I giornali hanno distorto la notizia.

přesytit: Lidé jsou už přesyceni zprávami o...La gente ormai è stanca/sazia dalle notizie...

reagovat: Na naši zprávu nereagovali.Non hanno risposto al nostro messaggio.

vedle: Byl z té zprávy úplně vedle.Quella notizia lo ha sbalordito.

zpráva: zprávyvysílané ap. notizie , zpravodajský pořad též notiziario