Hlavní obsah

velmi

Příslovce

  • moltovelmi mnohomoltissimo

Vyskytuje se v

efektní: velmi efektnídi grande effetto

hluboko: velmi hlubokoin grande profondità

přísný: velmi přísný otecpadre molto severo

tučný: velmi tučná jídlacibi molto grassi

dojmout: Byl velmi dojat.Fu molto commosso.

draze: V Římě je velmi draho.Roma è una città molto cara.

chápavý: být velmi chápavýcapire le cose al volo

laskavý: To je od vás velmi laskavé.È molto gentile da parte sua.

ochotný: Všichni byli velmi ochotní.Erano tutti disposti a darci una mano.

opravdu: Je to opravdu velmi zvláštní.Infatti è molto strano.

osvědčit se: Ten nápad se velmi osvědčil.Quell'idea si è dimostrata molto valida.

pohybovat se: Pohybují se velmi rychle.Si muovono rapidamente.

potěšit: Jsem velmi potěšen.Sono molto lieto.

rád: Má ho velmi ráda.Gli vuole molto bene.

schopný: Je to velmi schopný člověk.È un uomo molto capace.

učenlivý: Je velmi učenlivý.Impara velocemente.

vděčný: Jsme velmi vděčni za vaši pomoc.Siamo molto grati per il vostro aiuto.

vyrůst: Vyrostl velmi rychle.È cresciuto molto velocemente.

významný: málo/velmi významnýdi piccola/grande importanza

zkušený: Je velmi zkušený.Ha molta esperienza.

velmi: velmi mnohomoltissimo