Hlavní obsah

počkání

Podstatné jméno, rod střední

  • oprava na počkáníriparazione sul momento

Vyskytuje se v

počkat: počkat si na kohoodchytit ap. intercettare q, počíhat v záloze ap. fare un'imboscata a q, přepadnout ze zálohy též tendere un agguato, mettersi in agguato

: Počkám, až přijde.Aspetterò finché non sarà venuto.

doběhnout: Počkej, musím doběhnout do obchodu.Aspetta, devo fare una corsa al negozio.

dojít: Počkej, až na tebe dojde (řada).Aspetta il tuo turno.

dokud: Počkám tu, dokud nepřijdeš.Aspetterò qui finché non arriverai.

chvilka: Počkej chvilku!Aspetta un attimo!

když: Když bude pršet, počkám.Se pioverà, aspetterò.

mít: Máme počkat?Dobbiamo aspettare?

než: Počkejte, než se vrátím.Aspetti finché non torno.

před, přede: Počkám na tebe před bankou.Ti aspetto davanti alla banca.

však: Však počkej! výhrůžkaTi faccio vedere io!, Vedrai!

aspettare: Počkej!Aspetta!

fuori: Počkej venku.Aspetta fuori.

la: Počkejme na ni!Aspettiamola!

magari: Počkám na něho, i kdybych tady měl zůstat celý den!Lo aspetterò, magari dovessi restare qui un giorno intero!

momento: Počkejte chvíli, prosím.Aspetti un momento, per favore.

poco: Chvíli počkej.Aspetta un po',

pregare: Prosil ho, aby počkal.Lo pregava di aspettare.

turno: Počkej, až na tebe dojde (řada).Aspetta il tuo turno!

počkání: oprava na počkáníriparazione sul momento