Hlavní obsah

malý

Přídavné jméno

  1. (nevelký) piccolo/-a(vzrůstem) basso/-a(maličký) minuscolo/-aNáš dům je ještě menší než váš.La nostra casa è molto più piccola della vostra.malá písmena v sazbě ap.minuscolo m
  2. (oděv, upnutý ap.) stretto/-a(stísněný - byt ap.) angusto/-a, ristretto/-aTy boty jsou mi malé.Le scarpe mi stanno strette.
  3. (nedospělý) piccolo/-aKdyž jsem byl malý.Quando ero piccolo.
  4. od mala, odmala fin da piccolo/-a, fin dall'infanzia
  5. (významem) piccolo/-a(nepodstatný) insignificante(drobný) di poca importanza

Vyskytuje se v

ani: ani v nejmenším/trochuper nulla, affatto

dávka: v malých dávkácha piccole dosi

do: do nejmenšího detailufino all'ultimo dettaglio

jmenovatel: mat. nejmenší společný jmenovatelil minimo comune denominatore

kalibr: zbraně malého/velkého kalibruarmi di piccolo/grosso calibro

malý: malá písmena v sazbě ap.minuscolo

nejmenší: ani v nejmenšímnon affatto, per niente

písmeno: velké/malé písmenolettera maiuscola/minuscola

postava: být malé postavyessere di bassa statura

pysk: anat. velké/malé stydké pyskygrandi/piccole labbra

rozsah: v malém rozsahusu scala ridotta

ručička: hodinová/malá ručičkalancetta delle ore

strana: Malá Strana v Prazela Città piccola

stydký: anat. malé/velké stydké pyskygrandi/piccole labbra

tuňák: zool. tuňák malýtonnetto alletterato

vliv: mít malý vliv dopad na coavere scarso effetto su qc

vůz: astron. Velký/Malý vůzGrande/Piccolo Carro

zlo: menší ze dvou zelil minore dei due mali

ponětí: O tom ty nemáš ani nejmenší ponětí.Tu non ne hai la minima idea.

potucha: Nemám nejmenší potuchy.Non ho la minima idea.

sníst: Musím něco (malého) sníst.Devo fare uno spuntino., Devo mangiare un boccone.

spotřeba: Auto má malou/vysokou spotřebu.L'auto consuma poco/molto.

tušení: Nemám nejmenší tušení.Non ho la minima idea.

vzrůst: být malého vzrůstuessere di statura piccola

svět: Svět je malý.Come è piccolo il mondo!