Hlavní obsah

město

Podstatné jméno, rod střední

  1. (sídlo) città fměsto Bolognala città di Bolognave městěin cittàhlavní město čehocapitale f, (oblasti) capoluogo m di qcKapské MěstoCittà del Capo
  2. hovor.(centrum města) centro mJedu do města.Vado al centro.

Vyskytuje se v

hlavní: hlavní městocapitale , oblasti capoluogo

město: ve městěin città

plán: plán městapianta della città

prohlídka: prohlídka městavisita della città

přístavní: přístavní městocittà portuale

starý: Staré Městola Città Vecchia

střed: střed městacentro della città

v, ve: ve městěin città

dominanta: Hrad je dominantou města.Il castello domina la città.

dominovat: Městu dominuje pevnost.Una fortezza domina la città.

honosit se: Město se honosí nejstarší katedrálou...La città vanta la cattedrale più vecchia...

chodit: chodit po městě/obchodechgirare per la città/per i negozi

jezero: město u/na břehu jezeracittà sul lago

konec: Je to na druhém konci města.È al lato opposto della città.

kraj: na kraji městaalla periferia della città

ležet: Město leží v horách.La città si trova in montagna.

nedaleko: Letiště se nachází nedaleko města.L'aeroporto si trova nei pressi della città.

obejít: Obešel jsem půl města, abych to sehnal.Ho girato mezza città per trovarlo.

odjet: Odjela z města.Ha lasciato la città.

potkat (se): Město potkala tragédie.La città è stata colpita da una tragedia.

prohnat se: Městem se prohnalo tornádo.La città è stata attraversata da un tornado.

přesídlit: Přesídlili z města na venkov.Si sono trasferiti dalla città in campagna.

pyšnit se: Město se pyšní katedrálou.La città vanta una cattedrale.

spojovat: Silnice spojuje město s...La strada collega la città con...

šťastný: šťastná poloha městaposizione favorevole della città

uprostřed: uprostřed města/řekynel centro della città/del fiume

zachvátit: Epidemie zachvátila celé město.L'epidemia colpì l'intera città.

zaplavit: Město bylo zaplaveno.La città è stata allagata.

città: staré město stará část městacittà vecchia

cuore: historické centrum městail cuore storico della città

dentro: ve městědentro alla città

di: město Římcittà di Roma

gemellare: partnerská městale città gemellate

litorale: pobřežní městocittà litorale

movimento: rušné městouna città piena di movimento

per: toulat se po městěvagabondare per la città

prospettiva: velkolepá vyhlídka na městomagnifica prospettiva della città

provincia: bydlet na malém městěvivere in provincia

sacco: vyplenit/vydrancovat městomettere a sacco una città

satellite: satelitní městocittà satellite

trentino: v oblasti města Trentonel trentino

urbano: území městaterritorio urbano

a: Do města jsou to dva kilometry.La città è a due chilometri.

abbattersi: Město zasáhlo krupobití.Sulla città si è abbattuta una grandinata.

abitante: město se sto tisíci obyvatelicittà di centomila abitanti

circondare: Město je obehnáno vysokými hradbami.Alte mura circondano la città.

fare: Život ve městě není pro mě.La vita in città non fa per me.

fuori: Bydlí mimo město.Abita fuori città.

morto: Je to mrtvé město. nic se v něm nedějeÈ una città morta.

oltre: Je to město s více než milionem obyvatel.È una città con oltre un milione di abitanti.

passeggiare: Procházeli jsme se po městě.Passeggiavamo per la città.

pullulare: Město se hemžilo turisty.La città pullulava di turisti.

quale: města jako Řím...città quali Roma...

sporco: špinavé městouna città sporca

stesso: Bydlíme v témže městě.Abitiamo nella stessa città.

trasferirsi: Přestěhovali se z města na venkov.Si sono trasferiti dalla città in campagna.

spianare: srovnat město se zemíspianare la città