Hlavní obsah

říkat

Nedokonavé sloveso

  1. (sdělovat) co komu dire qqch à qqn
  2. přen.(jinak než řečí) dire
  3. (vyslovovat se) dire
  4. (poroučet) dire
  5. (slibovat) promettre, dire
  6. (pojmenovávat, nazývat) appeler

Vyskytuje se v

jemu: Jemu to neříkej.Ne le lui dis pas.

mu: Neříkej mu to.Ne le lui dis pas.

kdesi: Říkal kdesi cosi.Il a dit bien des choses.

přeskočit: Neříkej hop, dokud nepřeskočíš.Vin versé n'est pas avalé.

dire: Comme qui dirait.Tak říkajíc., Jakoby., Jaksi.

façon: C'est une façon de parler.To se jen tak říká.

bien: Eh bien ! Qu'en dites-vous ?Tak co tomu říkáte?

ce: C'est vous qui le dites !To říkáte vy!

comme: comme on ditjak se říká

être: C'est moi qui vous le dis.To vám říkám já.

on: On dit que...Říká se, že...

que: Qu'en dites-vous ?Co na to říkáte?

amen: dire amen à tout ce que dit qqnpobožně souhlasit se vším, co kdo říká

deçà: rester en deçà de la vériténeříkat ještě celou pravdu která je ještě horší

mâcher: ne pas mâcher ses motsříkat (věci) bez obalu, nebrat si servítky

ni: ne dire ni oui ni nonneříkat ani ano ani ne

ours: Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué.Už kůži prodáváš, a vlk ještě žije., Neříkej hop, dokud nepřeskočíš.

parler: C'est une façon de parler.To se jen tak říká.

plat: mettre les pieds dans le platříkat věci na plnou hubu

répéter: Il ne se l'est pas fait répéter.Nenechá se prosit., Nemuselo se mu to říkat dvakrát.