Hlavní obsah

o, ó

Částice

Vyskytuje se v

dílo: smlouva o dílolouage d'ouvrage

duše: péče o dušicharge d'âme

hloupost: povídat si o hloupostechparler de choses et d'autres

chodit: chodit o berlíchmarcher avec des béquilles, béquiller

jednat se: Jedná se o to, aby.Il s'agit de faire qqch.

jiný: mluvit o něčem jinémparler d'autre chose

klábosit: klábosit o ničempapoter

kolečko: Má o kolečko míň.Il a une case en moins.

krk: přijít o krkperdre la vie

legenda: Legenda o svaté KateřiněLégende de Sainte-Catherine

loket: opřít se lokty o stůls'accouder sur la table

milost: žádost o milostrecours /pourvoi en grâce

možný: mluvit o všem možnémparler de choses et d'autres

o: volat o pomocappeler au secours

ostatní: postarat se o to ostatnífaire le reste

osvědčení: osvědčení o způsobilosticertificat d'aptitude

dřív: o hodinu dřívune heure plus tôt

jít: O co jde?De quoi s'agit-il ?

kdo: O kom to mluvíte?De qui parlez-vous ?

místo: ucházet se o místose présenter pour/se proposer pour/solliciter un emploi

myslet si: Co si o tom myslíš?Qu'est-ce que tu en penses ?

napřed: Hodinky jdou o pět minut napřed.La montre avance de cinq minutes.

něco: o něco pozdějiun peu plus tard

od, ode: Vracím se o lékaře.Je rentre de chez le médecin.

Hromnice: pořek. Na Hromnice o hodinu více.À la Chandeleur, le jour croît de deux heures.

chlup: Bylo to o chlup.Il s'en est fallu d'un poil.

kůrka: Všude chleba o dvou kůrkách.Chaque vin a sa lie.

my: My o vlku a vlk za humny.Quand on parle du loup, on en voit sa queue.

omlátit: omlátit komu co o hlavujeter qqch à la tête de qqn

otlouct: expr. otlouci komu co o hlavujeter qqch à la tête de qqn

otřískat: otřískat komu co o hlavujeter qqch à la tête de qqn