Hlavní obsah

zítra

Příslovce

  • tomorrowzítra odpoledne/ránotomorrow afternoon/morningNa shledanou zítra.See you tomorrow.

Vyskytuje se v

: Přijede až zítra.He won't come until tomorrow.

čau: Čau zítra.See you tomorrow.

mít: Máš zítra volno?Are you free tomorrow?

možná: Možná se zítra vrátím.I may be back tomorrow.

mrknout: Zítra se na to mrknu.I'll have a look at it tomorrow.

na: na shledanou (zítra)see you (tomorrow)

nejdřív: Dodělám to nejdřív zítra.I will finish it tomorrow at the earliest., I won't finish it before tomorrow.

odpoledne: dnes/zítra odpolednethis/tomorrow afternoon

předpověď: Jaká je předpověď na zítra?What's the forecast for tomorrow?

ráno: dnes/včera/zítra ránothis/yesterday/tomorrow morning

shledaná: na shledanou zítra/za týdensee you tomorrow/in a week

: Už aby bylo zítra.Roll on tomorrow!

večer: zítra večertomorrow evening/night

vstávat: Zítra brzy vstávám.I'm getting up early tomorrow., I have an early morning tomorrow.

zaskočit: Nechceš ke mně zítra zaskočit (na návštěvu)?Why don't you drop by tomorrow?

ženit se: Zítra se žení.He is getting married tomorrow.

afternoon: zítra odpolednetomorrow afternoon

do: Děláš něco zítra večer?Are you doing anything tomorrow night?

early: Zítra brzy vstávám.I have an early morning tomorrow.

go: Zítra odjíždím.I'm going tomorrow.

have: Budu to pro vás mít zítra.I will have it tomorrow for you.

may: Možná, že zítra zaprší.We may have some rain tomorrow.

zítra: zítra odpoledne/ránotomorrow afternoon/morning