Hlavní obsah

succeed [səkˈsiːd]

Vyskytuje se v

dokázat: dokázat tozvládnout hovor. make it, do it, uspět succeed, vyhrát ap. pull it off

podařit se: nepodařit se co komufail to do sth, not succeed in doing sth

povést se: komu se povedlo cosb managed to do sth, sb succeeded in doing sth, sb pulled off sth

vyjít: nevyjít nezdařit sefail, go wrong, not succeed, miscarry, plán ap. fall through

dokázat: Nedokázal to.He failed (to do it.), He didn't succeed.

nepochodit: Nepochodil jsem.I didn't succeed., It didn't work.

podařit se: Nepodařilo se mu to ukrást.He didn't succeed in stealing it.

povést se: Povedlo se mi ji rozesmát.I succeeded in making her laugh., I managed to make her laugh.

úspěch: mít úspěchhave success, be successful, be a success, uspět se succeed