Hlavní obsah

succeed [səkˈsiːd]

Vyskytuje se v

dokázat: dokázat tozvládnout hovor. make it, do it, uspět succeed, vyhrát ap. pull it off

podařit se: nepodařit se co komufail to do sth, not succeed in doing sth

povést se: komu se povedlo cosb managed to do sth, sb succeeded in doing sth, sb pulled off sth

vyjít: nevyjít nezdařit sefail, go wrong, not succeed, miscarry, plán ap. fall through

nepochodit: Nepochodil jsem.I didn't succeed., It didn't work.

úspěch: mít úspěchhave success, be successful, be a success, uspět se succeed

succeed: nastoupit na trůnsucceed to the throne