Hlavní obsah

střední

Přídavné jméno

  1. (ležící ve středu) centralsport. střední útočníkcentre (forward)anat. střední uchomiddle ear
  2. (průměrný) medium, middle, meanbýt střední postavybe of medium buildstřední hodnotamean valueling. střední rodthe neuter (gender)(jsoucí) střední velikostimedium-sized, midsized, of medium size
  3. (prostřední, mezi protiklady) middle, intermediate, mediumlidé středního věkumiddle-aged peoplestřední třída obyvatelstvathe middle classkrize středního věkumidlife crisisstřední pokročilostintermediate levelstřední školasecondary/AmE high school

Vyskytuje se v

proud: hud. střední proudmiddle-of-the-road pop

příčka: střední příčka trojúhelníkumidline

škola: střední školasecondary/AmE high school

úroveň: začátečnická/střední/pokročilá úroveňelementary/intermediate/advanced level

útočník: střední útočníkcentre forward, v hokeji center

váha: sport. lehká/střední/těžká váhalightweight/middleweight/heavyweight

věk: psych. krize středního věkumidlife crisis

vlna: (velmi) krátké/střední/dlouhé vlny rozhlasové(ultra) short/medium/long wave

vzdělání: základní/střední/vysokoškolské/vyšší vzděláníprimary/secondary/university/higher education

zánět: zánět středního uchainflammation of the middle ear, otitis media

postava: být střední postavybe of medium build

třída: vládnoucí/střední/dělnická třídaruling/middle/working class

vrstva: nižší/střední/vyšší vrstvalower/middle/upper class

cesta: zlatá střední cestathe golden mean, middle course

zlatý: zlatá střední cestagolden mean

střední: sport. střední útočníkcentre (forward)