Hlavní obsah

nový

Přídavné jméno

  1. (nově vzniklý) new(nastupující do úřadu ap.) incoming(zbohatlík ap.) nouveauCo je nového?What's new/the news?jako novýas good as newnejnovější verzethe latest version, (aktualizovaná) updated versionnejnovější zprávy poslední dostupnéthe latest news, (reportáž ap.) newsflash
  2. (jiný než dosud) new(originální) novel(čerstvý, neotřelý) fresh(dosud neznámý) unheard ofnáb. Nový zákonNew TestamentŠťastný Nový rok!Happy New Year!
  3. (další)často také předponou re-nové zpracováníremake

Vyskytuje se v

zbrusu: zbrusu novýbrand/spanking new

cesta: razit (novou) cestu v čemblaze a trail in sth

koření: nové kořeníallspice, pimento

razit: přen. razit (novou) cestublaze a trail

rok: šťastný Nový rokHappy New Year

Skotsko: Nové SkotskoNova Scotia

svět: Starý/Nový světthe Old/New World

šťastný: Šťastný Nový rokHappy New Year

úděl: ekon. Nový úděl program F.D.RooseveltaNew Deal

utvořit: utvořit nový rekordset a new record

Vánoce: Veselé Vánoce a šťastný nový rok!Merry Christmas and a Happy New Year!

vdechnout: vdechnout (nový) život čemubreathe (new) life into sth

vydání: první/nové/nejnovější/knižní vydánífirst/new/latest/book edition

zákon: bibl. Starý/Nový zákonthe Old/New Testament

dovolit si: Nemůžeme si dovolit novou ledničku.We can't afford a new fridge.

načerpat: načerpat novou energiirecharge one's batteries

nahrát: nahrát nové album skupina ap.record/make a new album

objevit: Objevil novou planetu.He discovered a new planet.

přestěhovat se: Přestěhovali se do nového domu.They moved into a new house.

úryvek: úryvek z nové knihyextract from a new book

vyzkoušet: vyzkoušet nové metodytry new methods

naučit: Starého psa novým kouskům nenaučíš.You can't teach an old dog new tricks.