Hlavní obsah

nemoc

Podstatné jméno, rod ženský

Vyskytuje se v

vystát: nemoci vystátnemoci snést koho/co can't stand*/bear*/abide* sb/sth

dech: být bez dechu, nemoci popadnout dechbe out of breath, be breathless, lose one's breath

dočkat se: nemoci se dočkat čehocannot/can hardly wait to do sth

mořský: mořská nemocseasickness, z francouzštiny mal de mer

mořský: mít mořskou nemocbe seasick

pásmový: med. pásmová nemoc přeletovájet lag

pohlavně: med. pohlavně přenosné nemocisexually transmitted diseases

překonat: překonat nemocfight off an illness

smrtelný: smrtelná nemocdeadly/fatal/terminal disease/illness

spavý: med. spavá nemocsleeping sickness

šílený: nemoc šílených krav BSEmad cow disease

ubránit se: nemoci se ubránit čemu nutkání ap.can't help doing sth

vynadívat se: nemoci se vynadívat na koho/cocan't take one's eyes off sb/sth

výškový: med. výšková nemocaltitude sickness

projevovat se: Nemoc se projevuje ...The disease manifests itself by ...

stáří: nemoci stářídiseases of old age

šířit: šířit nemocispread diseases

vymluvit se: Vymluvil se na nemoc.He used illness as an excuse.

vyskytovat se: Ta nemoc se vyskytuje všude.The disease occurs everywhere.

zamezit: zamezit šíření nemociprevent the spread of the disease

zdlouhavý: zdlouhavá nemocprotracted illness

přenést: nemoci co přenést přes srdcecannot come to terms with sth, cannot bear sth

altitude: med. altitude sicknessvýšková nemoc

ambivalent: be ambivalent about sthnemít jasno ohledně čeho názorově, nemoci se rozhodnout ohledně čeho

anxious: be anxious for sthdychtit, toužit po čem, nemoci se už dočkat čeho

arrest: med. arrest the diseasezabrzdit vývoj nemoci

bear: can't bear sb/sthnesnášet, nemoci vystát koho/co

bursting: be bursting to do sthnemoci se dočkat, hořet nedočkavostí udělat co

childhood: childhood illnessesdětské nemoci

disagreement: be in disagreement with sbnemoci se shodnout s kým

disease: infection/incurable/terminal diseaseinfekční/nevyléčitelná/smrtelná nemoc

industrial: industrial diseasenemoc z povolání

lifestyle: lifestyle diseasescivilizační choroby, nemoci ze špatného životního stylu

occupational: occupational diseasenemoc z povolání

onset: med. onset of the diseasenástup nemoci

seasick: be/get seasickmít/dostat mořskou nemoc

skin: skin diseaseonemocnění kůže, kožní onemocnění/nemoc

specific: gender-specific diseasenemoc příznačná pro jedno pohlaví

stick: hovor. can't stick itnemoci to snést/vydržet

stress: stress diseasenemoc ze stresu, přepracovanost

sucker: hovor. be a sucker for sthnemoci odolat čemu, letět na co, žrát co

unable: be unable to do sthnemoci, nebýt schopen dělat co

wind: lose one's windbýt bez dechu, nemoci popadnout dech

wind: be windedmít vyražený dech, nemoci popadnout dech

may: The disease may not show for years.Nemoc se (třeba) nemusí po několik let projevit.

no: No more diseases.Už žádné nemoci.

preventable: The disease is preventable.Této nemoci se dá předcházet.

enough: can't get enough of sthnemoci se nabažit čím

two: be in two minds about sth, whethernemoci se rozhodnout, být na vážkách ohledně čeho