Hlavní obsah

šířit

Vyskytuje se v

blud: spread fallaciesšířit bludy

lavinovitě: spread like wildfirelavinovitě se (roz)šířit zpráva ap.

šířit se: Sound travels at about 330 meters per second.Zvuk se šíří rychlostí okolo 330 m/s.

viral: go viralvirálně (se) šířit po internetu ap.

šířit: spread liesšířit lži