Hlavní obsah

nedovolený

Vyskytuje se v

čerpat: čerpat dovolenoutake a BrE holiday/AmE vacation

dovolená: o dovolenéduring the/one's holidays

dovolená: mateřská dovolenámaternity leave, přerušení kariéry baby break

dovolená: jet na dovolenougo on holiday/AmE vacation

dovolit si: moci si dovolit (udělat) co mít na ap.can afford (to do) sth

držení: nedovolené držení střelné zbraněillegal possession of a firearm

jet: jet na dovolenougo on holiday, odjet na leave for holiday

jezero: dovolená u jezeraholiday by the lake, lakeside holiday

mateřský: mateřská dovolenámaternity leave, hovor. baby break

zákrok: sport. nedovolený zákrokfoul

zotavená: dovolená na zotavenouholiday, convalescent leave

dovolená: vzít/udělat si dovolenoutake a holiday/AmE vacation

dovolená: Jsme tady na dovolené.We are here on holiday.

dovolený: Je to dovolené?Is it allowed?

dovolený: Není to dovolené.It is not allowed.

dovolit: Dovolte, abych se představil.Let me introduce myself.

dovolit: Dovolíte?May I?, Excuse me!

dovolit: No dovolte!I beg your pardon!

dovolit si: Nemůžeme si dovolit novou ledničku.We can't afford a new fridge.

dovolit si: To bych si nikdy nedovolil.I would never dare.

dovolit si: Dovolil jsem si přinést ...I took the liberty of bringing ...

letět: Letíme na dovolenouWe're flying on holiday.

na: Je na dovolené.He's on holiday.

pohlednice: pohlednice z dovolenéholiday postcard

představit: Dovolte mi, abych představil svoji ženu.Let me introduce you to my wife.

představit se: Dovolte mi, abych se představil.Let me introduce myself.

strávit: Kde strávíte dovolenou?Where are you going to spend your holiday?