Hlavní obsah

nedovolený

Vyskytuje se v

čerpat: čerpat dovolenoutake a BrE holiday/AmE vacation

dovolená: o dovolenéduring the/one's holidays

dovolit si: moci si dovolit (udělat) co mít na ap.can afford (to do) sth

držení: nedovolené držení střelné zbraněillegal possession of a firearm

jet: jet na dovolenougo on holiday, odjet na leave for holiday

mateřský: mateřská dovolenámaternity leave, hovor. baby break

zákrok: sport. nedovolený zákrokfoul

zotavená: dovolená na zotavenouholiday, convalescent leave

dovolit: Dovolte, abych se představil.Let me introduce myself.

letět: Letíme na dovolenouWe're flying on holiday.

na: Je na dovolené.He's on holiday.

pohlednice: pohlednice z dovolenéholiday postcard

představit: Dovolte mi, abych představil svoji ženu.Let me introduce you to my wife.

představit se: Dovolte mi, abych se představil.Let me introduce myself.

strávit: Kde strávíte dovolenou?Where are you going to spend your holiday?

dovolený: Je to dovolené?Is it allowed?