Hlavní obsah

market [ˈmɑːkɪt]

Přídavné jméno

  • tržníekon. market economytržní hospodářstvíekon. market demandtržní poptávka

Fráze

  1. ekon. buyer's markettrh kupujících převis nabídky, přesycený trhekon. seller's markettrh prodávajících převis poptávky

Vyskytuje se v

market: burza, burzovní trhthe (stock) market

open market: volný trhthe open market

stock market: burza, burzovní trh cenných papírůthe stock market

affiliate: partnerský marketingaffiliate marketing

capitalization: tržní kapitalizace/cena akcií společnostimarket capitalization

captive: nedobrovolný trh, zákazníci z donucení nemohoucí si ihned vybrat jiného dodavatele ap.captive market

changeover: přechod na tržní hospodářstvíchangeover to a market economy

commodity: komoditní trhcommodity market

currency: peněžní trhekon. currency market

domestic: domácí trhdomestic market

food: tržnice s potravinami, AmE též prodejna potravinfood market

foreign exchange: devizový trhforeign exchange market

free market: hospodářství volného trhuekon. free-market economy

glut: přesycený trhglutted market

home: domácí trhhome market

kerb: neoficiální burzafin. kerb market

labour: trh práceekon. labour market

market research: společnost zabývající se průzkumem trhumarket research company

narrow: úzký trh s výrazně omezenou nabídkou či poptávkouekon. narrow market

niche: specializovaný segment trhu se specifickými produktyekon. niche market

open: volný trhekon. open market

price: tržní cenaekon. market price

proactive: proaktivní marketingproactive marketing

real estate: trh s realitamireal estate market

research: průzkum trhuekon. market research

seller: trh prodávajících převis poptávkyseller's market

survey: průzkum trhumarket survey

target: cílový trhekon. target market

viral: virální marketingviral marketing

bleší: bleší trhflea market

hodnota: za tržní hodnotuat market value

krach: krach na burzestock market crash

odbyt: jít dobře na odbytsell well, hovor. sell like hot cakes, be in high demand, find a ready market

podíl: ekon. podíl na trhu, tržní podílmarket share

průzkum: ekon. průzkum trhumarket research/survey

trh: trh prácelabour market

vnitřní: ekon. vnitřní obchod/trhdomestic/home trade/market

volný: ekon. volný trhfree market

nasytit: ekon. nasytit trh zbožímsaturate/fill the market with goods

oživení: ekon. oživení trhumarket recovery

proniknout: proniknout na trhpenetrate the market

zaplavit: zaplavit trhglut/flood the market