Hlavní obsah

hung [hʌŋ]

Související hesla

pt&pp of hang

Vyskytuje se v

fire: vyčkat, posečkat s rozhodnutím ap.hang fire

hang: viset, sth pověsit, zavěsit cohang (up)

rope: dát komu příležitost, aby se znemožnil politik ap.give sb enough rope to hang osf

boot: pověsit sport na hřebíčekhang up one's boots

effigy: upálit/pověsit figurínu koho na protest ap.burn/hang sb in effigy

garden: visuté zahradyhanging gardens

hanging: závěsný koš(ík) na okrasné rostlinyhanging basket

hung: zablokovaný parlament bez potřebné většiny pro sestavení vlády ap.hung parliament

loosely: plandathang loosely

around: Jen se tak poflakují v přístavu.They just hang around the harbor.

busy: Zavěste, je obsazeno.Hang up, the line is busy.

wallpaper: (vy)tapetovatto hang wallpaper

kluzák: závěsný kluzák rogalohang-glider

kocovina: mít kocovinuhave a hangover, be hungover, AmE též be hung over

položit: položit sluchátko telefonuput down the receiver, zavěsit hang up, BrE ring off

poprava: poprava oběšenímhanging, šibenice gallows

provaz: dostat provaz být oběšenform. be sentenced to death by hanging, slang. do the dance, hang, swing

vrazit: jednu vrazit komupunch sb (out), land a punch on sb, slang. plug, sock sb, hang one on sb, take a swing at sb, zast. biff sb

závěsný: sport. závěsný kluzákhang-glider

držet se: Drž se!nevzdávej to ap. Hang on (in there)!, hlavu vzhůru Keep your pecker up!

obsadit: Zavěste, je obsazeno.Hang up, the line is busy/engaged.

pokládat: Nepokládejte! při telefonováníHang on!, Hold the line!

pověsit: pověsit co na zeď obraz ap.hang sth on the wall

ramínko: pověsit si co na ramínkohang sth on a hanger

stěna: viset na stěněhang on the wall

viset: Na stěně visel obraz.A picture hung on the wall.

vydržet: Vydrž(te)!Hold/Hang on!

zavěšovat: Nezavěšuj(te)!Don't hang up!, Hold the line!

dál: Jen tak dál!Keep on like this., o dobrém výkonu ap. Keep it up., nevzdávej to Hang on in there!

holičky: nechat koho na holičkáchleave sb in the lurch/high and dry, let sb down, AmE,hovor. leave sb twist in the wind, hang sb out to dry

hřebík: pověsit na hřebík cohang up sth

klíště: držet se jako klíštěstick like glue/a leech, pevně svírat hang on like grim death

kloub: přijít čemu na kloubget to the root of sth, crack, fathom, plumb, psych out sth, začít umět get the hang of sth

vážka: přen. být na vážkáchváhat hesitate, be in two minds, form. vacillate, nebýt jistý hang in the balance

věšet: Nevěšte hlavu.Don't hang your head.

vyšít: jednu vyšít komu pěstípunch, sock, plug sb, hang one on sb

balance: viset na vlásku, být velice nejistý pokračování projektu ap.hang in the balance