Hlavní obsah

dojit

Vyskytuje se v

poznání: dojít k poznání, že ...attain the knowledge that, uvědomit si come to realize that ...

shoda: dojít ke shoděreach an agreement

benzin: Došel nám benzín.We have run out of fuel.

dojíst: Počkej, až dojím.Wait until I finish eating.

dojít: Dojdi pro lékaře!Go and get a doctor!

rvačka: Došlo ke rvačce.There was a fight.

závěr: dojít k závěru, že ...come to the conclusion that ..., arrive at a conclusion

zemětřesení: Došlo k zemětřesení.There was an earthquake.

poctivost: S poctivostí nejdál dojdeš.Honesty is the best policy.

abreast: dotáhnout se na koho, dohnat, dojít kohodraw abreast of sb

conclusion: dojít k závěru, že ...come to the conclusion that ...

doom: najít svůj osud, dojít koncemeet one's doom

fruition: uskutečnit se, splnit se, dojít naplněnícome to/reach fruition

know: než se naděješ, než si to uvědomíš, než ti to dojdebefore you know it

maturity: dojít ke/dosáhnout splatnostireach maturity

pass: dojít k čemu, nastat cocome to pass

short: vyčerpat, dojít co zásoby ap.run short of sth

come: dojít k závěrucome to a conclusion

come about: Jak k tomu došlo?, Jak se to přihodilo?How did it come about?

distance: Dá se tam dojít pěšky.It is within walking distance.

finish: Počkej, až dojím.Wait until I finish eating.

fuel: Došlo nám palivo.We ran out of fuel.

hit: Pak mi to došlo/docvaklo.Then it hit me.

out of: Došel nám benzín.We are/have run out of petrol.

run out: Došel nám benzín.We ran out of petrol.

honesty: S poctivostí nejdál dojdeš.Honesty is the best policy.