Hlavní obsah

dojit

Vyskytuje se v

poznání: dojít k poznání, že ...attain the knowledge that, uvědomit si come to realize that ...

shoda: dojít ke shodě, dosáhnout shodyreach an agreement

benzin: Došel nám benzín.We have run out of fuel.

dojíst: Počkej, až dojím.Wait until I finish eating.

dojít: Dojdi pro lékaře!Go and get a doctor!

dojít: Zboží ještě nedošlo.The goods have not arrived yet.

dojít: Došel nám benzín.We've run out of petrol.

dojít: Jak k tomu došlo?How did it happen?

dojít: Došlo k mnoha změnám.There have been many changes., Many changes have taken place.

dojít: Počkej, až na tebe dojde (řada).Wait your turn.

dojít: Pak mu to došlo.Then the penny dropped., Then it dawned on him.

rvačka: Došlo ke rvačce.There was a fight.

závěr: dojít k závěru, že ...come to the conclusion that ..., arrive at a conclusion

zemětřesení: Došlo k zemětřesení.There was an earthquake.

ztráta: Došlo k velkým ztrátám na životech.There was great/heavy loss of life.

poctivost: S poctivostí nejdál dojdeš.Honesty is the best policy.

abreast: draw abreast of sbdotáhnout se na koho, dohnat, dojít koho

conclusion: come to the conclusion that ...dojít k závěru, že ...

doom: meet one's doomnajít svůj osud, dojít konce

fruition: come to/reach fruitionuskutečnit se, splnit se, dojít naplnění

know: before you know itnež se naděješ, než si to uvědomíš, než ti to dojde

maturity: reach maturitydojít ke/dosáhnout splatnosti

pass: come to passdojít k čemu, nastat co

short: run short of sthvyčerpat, dojít co zásoby ap.

come: come to a conclusiondojít k závěru

come about: How did it come about?Jak k tomu došlo?, Jak se to přihodilo?

distance: It is within walking distance.Dá se tam dojít pěšky.

finish: Wait until I finish eating.Počkej, až dojím.

fuel: We ran out of fuel.Došlo nám palivo.

hit: Then it hit me.Pak mi to došlo/docvaklo.

out of: We are/have run out of petrol.Došel nám benzín.

run out: We ran out of petrol.Došel nám benzín.

honesty: Honesty is the best policy.S poctivostí nejdál dojdeš.

number: hovor. sb's number is upkdo už to má sečtený, na koho už (taky) došlo bude trpět nebo zemře