Hlavní obsah

slyšet

Nedokonavé sloveso

  1. (vnímat sluchem) koho/co hear sb/sth(při hlášení se vysílačkou též) readčasto se slovesem canSlyšíte mě?Can you hear me?Neslyším vás (dobře).I can't hear you (well).Neslyšel jsem dobře.I didn't hear well.
  2. (nebýt hluchý) hear, have hearing, be of what hearing
  3. (doslechnout se) o čem hear about, learn about sth, get to knowUž jsem o tom slyšel.I've heard about it.
  4. (na jméno) na co answer, respond to sth

Vyskytuje se v

muset: Musíš to vypnout, abys mě slyšel.You need to switch it off to hear me.

rádio: Slyšel jsem to v rádiu.I heard it on the radio.

špatně: špatně slyšetbýt nedoslýchavý be hard of hearing, špatně rozumět mishear sth

ucho: Slyšel jsem to na vlastní uši.I heard it with my own ears.

slyšet: Slyšíte mě?Can you hear me?