Hlavní obsah

Ir

Podstatné jméno, rod mužský

  • Irishmanřidč. Irelandermn.č. Irishmen

Vyskytuje se v

clip: clip round the earpohlavek za ucho ap.

easy: easy on the earnenáročný, příjemný na poslech hudba ap.

prick up: prick up one's earsnastražit uši pozorně poslouchat

ring: ring in one's ears/headbýt ještě v čí živé paměti, (stále) znít komu v hlavě něčí slova ap.

wax: (ear) wax(ušní) maz

bear: bot. bear's earprvosenka (lysá)

cock: cock (up) one's earsnastražit uši

elephant: bot. elephant earalokázie

external: anat. external earvnější ucho

outer: outer earvnější ucho

pin: pin back sb's earspřišít komu uši odstávající

pin: pin back its earsstáhnout uši pes k hlavě ap.

pin: přen. pin back one's earsnastražit uši, zpozornět

pleasing: pleasing to the earuchu lahodící

plug: ear plugucpávka do ucha

seal: eared seallachtan

strain: strain one's earsnapínat uši snažit se slyšet

grin: grin from ear to earzubit se od ucha k uchu

Irish: I'm Irish.Jsem Ir.

all: I am all ears.Jsem jedno velké ucho. poslouchám

lend: to lend an ear to sbdopřát sluchu, naslouchat komu, vyslechnout koho

kalous: kalous ušatýlong-eared owl

kukuřičný: kukuřičný klasear of corn/BrE maize

napnout: napnout zrak/sluchstrain one's eyes/ears

pohlavek: dát komu pohlavekslap sb on the head, zast. box sb's ear

sluch: napínat sluchstrain one's ears

střední: anat. střední uchomiddle ear

ucho: zvonění v ušíchringing in the ears

ucho: oslí uši u knihydog-ears

ušní: ušní lékařear specialist, otologist

ušní: ušní kapkyear drops

vlastní: na vlastní oči/ušiwith one's own eyes/ears

vnější: anat. vnější uchoexternal ear

vnitřní: anat. vnitřní uchoinner/řidč. internal ear

vyznít: vyznít naprázdnofall on deaf ears, have no effect, neuspět fall flat

zánět: zánět středního uchainflammation of the middle ear, otitis media

odstávat: Odstávají mu uši.He has protruding ears.

pískat: Píská mi v uších.My ears are ringing.

propíchnout: dát si propíchnout uši na náušnicehave one's ears pierced

šeptat: šeptat komu co do uchawhisper sth in sb's ear

ucho: zakrýt si uši dlaněmi ap.cover one's ears

ucho: napnout ušiprick up one's ears

ucho: Slyšel jsem to na vlastní uši.I heard it with my own ears.

zakrýt: zakrýt si (rukama) ušicover one's ears (with one's hands)

: až po krk v dluzích ap.up to one's neck/ears/eyeballs

dopřát: dopřát komu sluchulend an ear to sb

slyšet: nechtít slyšet co žádosti ap.shut one's ear to sth, would not hear about sth

ucho: I stěny mají uši!The walls have ears!

ucho: jedním uchem tam a druhým venin one ear and out the other

zeď: I zdi mají uši.The walls have ears.

ear: anat. inner earvnitřní ucho

ear: med. ear dropsušní kapky

ear: reach sb's earsdonést se (až) ke komu zpráva ap.