Hlavní obsah

Ir

Podstatné jméno, rod mužský

  • Irishmanřidč. Irelandermn.č. Irishmen

Vyskytuje se v

ear: be all earsbýt jedno ucho naslouchat bedlivě

easy: easy on the earnenáročný, příjemný na poslech hudba ap.

prick up: prick up one's earsnastražit uši pozorně poslouchat

ring: ring in one's earsbýt v čí živé paměti, znít komu v hlavě něčí slova ap.

wax: (ear) wax(ušní) maz

bear: bot. bear's earprvosenka (lysá)

cock: cock (up) one's earsnastražit uši

elephant: bot. elephant earalokázie

external: anat. external earvnější ucho

outer: outer earvnější ucho

pin: pin back sb's earspřišít komu uši odstávající

pleasing: pleasing to the earuchu lahodící

plug: ear plugucpávka do ucha

seal: eared seallachtan

grin: grin from ear to earzubit se od ucha k uchu

Irish: Jsem Ir.I'm Irish.

all: I am all ears.Jsem jedno velké ucho. poslouchám

lend: to lend an ear to sbdopřát sluchu, naslouchat komu, vyslechnout koho

kalous: long-eared owlkalous ušatý

kukuřičný: ear of corn/BrE maizekukuřičný klas

napnout: strain one's eyes/earsnapnout zrak/sluch

pohlavek: slap sb on the head, zast. box sb's eardát komu pohlavek

sluch: strain one's earsnapínat sluch

střední: middle earanat. střední ucho

ucho: ringing in the earszvonění v uších

ušní: ear specialist, otologistušní lékař

vlastní: with one's own eyes/earsna vlastní oči/uši

vnější: external earanat. vnější ucho

vnitřní: inner/řidč. internal earanat. vnitřní ucho

vyznít: fall on deaf ears, have no effect, neuspět fall flatvyznít naprázdno

zánět: inflammation of the middle ear, otitis mediazánět středního ucha

odstávat: He has protruding ears.Odstávají mu uši.

pískat: My ears are ringing.Píská mi v uších.

propíchnout: have one's ears pierceddát si propíchnout uši na náušnice

šeptat: whisper sth in sb's earšeptat komu co do ucha

zakrýt: cover one's ears (with one's hands)zakrýt si (rukama) uši

: up to one's neck/ears/eyeballsaž po krk v dluzích ap.

dopřát: lend an ear to sbdopřát komu sluchu

loket: sort sb out, zvrátit situaci turn the tables on sb, send sb away with a flea in one's earukázat komu zač je toho loket

slyšet: shut one's ear to sth, would not hear about sthnechtít slyšet co žádosti ap.

zeď: The walls have ears.I zdi mají uši.

clip: clip round the earpohlavek za ucho ap.