Hlavní obsah

šejk, šejch, šajch

Podstatné jméno, rod mužský neživotné

Vyskytuje se v

shake: shake (off)sth setřást, otřepat, otřást co ovoce, vlasy z ramen ap.

shake down: shake sb downfor sth AmE obrat koho o co, vydíráním dostat, vymáčknout co z koho pod pohrůžkou ap.

fist: shake one's fist at sbhrozit komu pěstí

head: shake one's headzakroutit/zavrtět hlavou nesouhlasně

that: She was so nervous that she shook.Byla tak nervózní, že se třásla.

hodit: hurry up, hovor. shake a leg, v rozkazu look sharp, slang. make it snappyhodit sebou pospíšit si

hrozit: shake one's fist at sbhrozit pěstí komu

koktejl: (milk) shake, milkshakemléčný koktejl

nic: nothing much, žádná sláva no great shakes, kariéra ap. not much of, BrE, hovor. not much cop, horší kvality of sorts, of a sort, jakž takž so-so, horší než očekávaný lemon, nudný ho hum, průměrný ap. mediocrenic moc

podat: shake hands with sbpodat si ruce s kým potřást ap.

světoborný: hovor. no great shakes, nothing to write home aboutnic světoborného

zatřepat: shake before usepřed použitím zatřepat

hnout se: pohni Move!, Shake a leg!, dělej něco Stir yourself!, Get going!, vulg. Move your ass!Hni se(bou)!

honem: Hurry up!, Come on!, Look sharp!, hovor. Shake a leg!, pohni Move!Honem!

kroutit: shake one's headkroutit hlavou při nesouhlasu

otřást: He was shaken by her death.Její smrt jím otřásla.

otřást se: shake with coldotřást se zimou

pohrozit: shake one's fist at sbpohrozit komu pěstí

pospíšit si: Hurry up!, Step on it!, hovor. Look sharp., Make it snappy!, Shake a leg.Pospěš si!

potřást: shake sb's hand, shake hands with sbpotřást komu rukou

ruka: shake hands with sbpotřást si rukou s kým

sebou: Shake a leg!, Make it snappy!Hoď sebou!

třást: He was shivering/shaking/shuddering with cold.Třásl jím chlad.

třást se: I am shaking all over.Celý se třesu.

zacloumat: He shook the door.Zacloumal dveřmi.

zakroutit: shake one's headzakroutit hlavou

zamávat: He was pretty (much) shaken by it.Pěkně to s ním zamávalo.

zavrtět: shake one's headzavrtět hlavou

kostra: Shake a leg!, Look sharp!, Step on it!Pohni/Hejbni kostrou!

sláva: be no great shakes, be not much cop, be nothing to write home about, horší než obvykle be off-colourhovor. nebýt žádná sláva

foundation: shake the foundations of sthotřást základy čeho společnosti ap.