Hlavní obsah

[rolling]

rollingzvlněný, vlnící se

roll(s)kutálet (se), valit (se), koulet (se)

Vyskytuje se v

roll: sth stékat, téct, řinout se po čem slzy ap.roll down

roll in, roll into: valit se, přitékat, hrnout se ve velkém - peníze ap.be rolling in

roll on: Už aby byl(o) coRoll on sth

roll-on: kuličkový deodorantroll-on (deodorant)

board: vál kuchyňskýrolling board

dough: kynutí/válení těstadough raising/rolling

hot: válcovaný za teplatech. hot-rolled

oats: ovesné vločkyrolled oats

odometer: stočit tachometr stavroll back the odometer

pin: váleček na těstorolling pin

red carpet: připravit uctivé/slavnostní přivítání/přijetí komuroll out the red carpet

roll call: zjišťovat/dělat prezencitake a roll call

rolling: cigaretový papír(ek)rolling paper

roll-on roll-off: (nákladní) trajektová loďroll-on roll-off ferry

sleeve: vyhrnout si rukávyroll up one's sleeves

stock: vozový parkrolling stock

tax: daň ze mzdypay-roll tax

vote: hlasovat jmenovitě jeden za druhýmvote by roll-call

cvrnkat: cvrnkat kuličkyshoot/roll/play marbles

deodorant: tuhý/kuličkový deodorantstick/roll-on deodorant

eskymácký: sport. eskymácký obrat na kajakuEskimo roll

hodit: hodit kostkouroll a dice

koulet: koulet očimaroll one's eyes

kuličkový: kuličkový deodorantroll-on deodorant

ovesný: ovesné vločkyrolled oats, oat flakes

polštář: tukový polštářroll of fat

rozjet: rozjet toproces ap. start the ball rolling, rozbalit to, kapela ap. let (it) rip

smotat: smotat do klubka přízi ap.ball sth (up), roll into a ball

stolice: hutn. válcovací stolicerolling mill

válcovaný: válcovaný za tepla/studenahot-rolled/cold-rolled

válet: válet sudy děti z kopceroll down a hill

válet se: válet se smíchybe in fits (of laughter), roar with laughter, be convulsed with laughter, diváci hovor. be rolling in the aisles

vločka: ovesné vločkyrolled oats, oat flakes

zvlněný: zvlněná krajinarolling/undulating landscape

prezence: zjišťovat prezencivyvoláváním call the roll, check the attendance

převalit se: převalit se na bok/břicho/zádaroll/turn over on one's side/stomach/back

převalovat: převalovat co v ústech víno ap.roll sth around in one's mouth

shrnout: shrnout si rukávyroll down one's sleeves

: Už aby bylo zítra.Roll on tomorrow!

vyhrnout: vyhrnout si rukávytuck up/srolovat roll up one's sleeves

zazobaný: hovor. být zazobanýbe rolling in it, be in the money

mýt: Ruka ruku myje.Scratch my back and I'll scratch yours., You roll my log and I'll roll yours.

železo: mít peněz jako železbe rolling in it/money, have money to burn

ball: rozjet to, spustit to, uvést věci do pohybustart the ball rolling (on) sth

dlužný: dlužná částkasum owed, splatná amount due, ještě nezaplacená outstanding amount/sum

důsledek: v důsledku čehoas a consequence/result of sth, in consequence of sth, kvůli owing to sth

důvod: z důvodu čehoowing to, due to sth, by reason, vzhledem k on account of sth, na základě on the grounds of sth, kvůli because of sth

dlužit: Kolik ti dlužím?How much do I owe you?

vděčit: Vděčím mu za svůj život.I owe him my life.

vysvětlení: Dlužíte mi vysvětlení.You owe me an explanation.

owing: sth kvůli, vzhledem k čemu, z důvodu čehoowing to