Hlavní obsah

walling [ˈwɔːlɪŋ]

Vyskytuje se v

brick: be banging one's head against a brick wallházet hrách na zeď marně se něco snažit vysvětlit ap.

plug: (wall) plughmoždinka

wall: wall (in)obehnat zdí, obezdít, přen. ohraničit

wall: be banging one's head against a (brick) wallhrách na stěnu házet marně se pokoušet

wall: have one's back to the wallbýt přitlačen ke zdi

wall: be climbing the wallslézt po zdi nervozitou, strachem ap.

walled: -walledmající jaké stěny

bar: sport. wall barsribstol

calendar: wall calendarnástěnný kalendář

cavity wall: cavity wall insulationizolace pomocí dvojité stěny

clock: wall clocknástěnné hodiny

-mounted: wall-mountednástěnný, připevněný na zdi

silence: wall of silencehradba mlčení

unit: wall unitnábytková stěna s poličkami ap.

wall: brick wallcihlová zeď

wall: partition wallpřepážka, příčka

wall: curtain wallzávěsová stěna nenosná

wall: wall socketzásuvka

wall: stav. wall platepozednice

wall: the Great Wall of ChinaVelká čínská zeď

wall: city wallsměstské hradby

wall: stav. framed wallstěna s dřevěnou konstrukcí

wall: retention wallochranná přizdívka u izolační vrstvy, zádržná zeď

wall: wall clocknástěnné hodiny

wall: wall bracketstěnová konzola k zavěšení kolejničky závěsu ap.

walled: thick-walled cellstlustostěnné buňky

walled: double-walled filterdvoustěnný filtr

walled: glass-walled apartmentprosklený byt

womb: wall of the wombděložní stěna

against: She leaned against the wall.Opřela se o zeď.

press: He pressed his back to the wall.Přitiskl se zády ke zdi.

wall-to-wall: It was wall-to-wall people.Bylo tam úplně narváno., Byl tam nával.

čínský: Velká čínská zeďthe Great Wall of China, přen. Chinese wall

hodiny: nástěnné hodinywall clock

hradba: městské hradbycity walls

kalendář: nástěnný/stolní kalendářwall/desk calendar

lezecký: sport. lezecká stěnaclimbing wall

nástěnný: nástěnná malbawall painting, mural (painting)

nástěnný: nástěnné hodinywall clock

obehnaný: obehnaný zdí/hradbouwalled (in)

obehnat: obehnat zdíwall sth in, surround sth with a wall

obvodový: stav. obvodové zdivoperimeter wall

podpěrný: stav. podpěrná zeďsupporting wall

stěna: stav. nosná stěnabearing/supporting wall

stěna: skalní stěnarock face/wall

stěna: biol. buněčná stěnacell wall

zeď: Zeď nářkůthe Wailing Wall

zeď: stav. nosná/obvodová zeďbearing/outside wall

zeď: Berlínská zeďthe Berlin Wall

zeď: Velká čínská zeďthe Great Wall of China

opřít: Opřel jsem kolo o zeď.I propped my bike against the wall.

pověsit: pověsit co na zeď obraz ap.hang sth on the wall

přepážka: zděná přepážkawalled partition

přibít: Přibil rám na zeď.He nailed the frame on the wall.

stěna: viset na stěněhang on the wall

tlustý: tlustá stěna/čárathick wall/line

viset: Na stěně visel obraz.A picture hung on the wall.

zarazit: Zarazil hřebík do zdi.He drove a nail into the wall.

zeď: cihlová zeďbrick wall

prorazit: Hlavou zeď neprorazíš!Don't bang your head against a brick wall.

ucho: I stěny mají uši!The walls have ears!

zeď: I zdi mají uši.The walls have ears.