Hlavní obsah

understood [ˌʌndəˈstʊd]

Vyskytuje se v

understand: be given to understand (that) ...do(z)vědět se, doslechnout se nepřímo se dozvědět

understanding: on the understanding thatpod podmínkou, že ..., za předpokladu, že ...

make: make osf understooddorozumět se, domluvit se daným jazykem

beyond: That's beyond me/my understanding.To je nad mé chápání.

chápavý: understanding/knowing smile/lookchápavý úsměv/pohled

pochopitelný: easy to understand, easily understoodsnadno pochopitelný

předpoklad: provided/on the understanding/pod podmínkou on condition that ...za předpokladu, že ...

rozumět: understand each other, vycházet get along, get on (well) with sbrozumět si s kým

srozuměná: dát vědět let sb know, oficiálně sdělit notify sb, hl. nepřímo give sb to understand, veřejně make it knowndát na srozuměnou komu

aby: He repeated it for her to understand.Zopakoval to, aby to pochopila.

dokázat: She is unable to understand it.Nedokáže to pochopit.

domluvit se: Can you make yourself understood in English?Domluvíš se anglicky?

donést se: I hear(d) that..., I was given to understand..., I got word that...Doneslo se mi ...

dorozumět se: I can make myself understood in English.Dorozumím se anglicky.

chápat: I don't understand.Nechápu.

porozumět: understand a native speakerporozumět rodilému mluvčímu

srozumitelný: difficult/easy to understandtěžko/snadno srozumitelný

vysvětlit: I don't understand it., I see/have no explanation for this.Nedovedu si to vysvětlit.

rozum: It puzzles me., I don't get it., It's beyond me/my understanding/my comprehension., I can't grasp it.Nejde mi to na rozum.

give: be given to understanddozvědět se, doslechnout se