Hlavní obsah

rose [rəʊz]

Související hesla

pt of rise

Vyskytuje se v

čajový: tea rosečajová růže

dostat: get a rise/AmE raisedostat přidáno na platu

keř: wild/dog rosešípkový keř

mrtvý: rise from the deadvstát z mrtvých

olej: table/olive/sunflower/rose/fish oilstolní/olivový/slunečnicový/růžový/rybí olej

plat: pay rise/AmE raise, increase in salaryzvýšení platu

růže: wild roseplaná růže

růžový: rosérůžové víno

rýma: hay fever, jarní rose fever, odb. pollinosissenná rýma

výškový: high-rise buildingvýšková budova

vytanout: come (unbidden) to/rise up in sb's mind, náhle spring to sb's mind, vzpomínka come back to sb, myšlenka, odpověď ap. suggest itself, napadnout cross sb's mindvytanout na mysli komu

vzestup: be on the increase/rise, mocí, vlivem ap. be in the ascendantbýt na vzestupu

vznik: give rise/birth to sth, originate, constitute sthdát vznik čemu, vést ke vzniku čeho

zavdat: give rise/occasion to sth, give cause for sth, elicit, provoke, evoke sthzavdat příčinu čemu vyvolat

zvýšení: pay rise/AmE raisezvýšení platu

zvýšit: give sb a (pay) rise/AmE raisezvýšit mzdu komu

nanic: It makes me sick., It nauseates/sickens me., slang. It makes my gorge rise.Je mi z toho nanic.

panelový: (concrete) high-rise blockpanelový dům vysoký

proslavit se: He soon rose to fame.Brzy se proslavil.

prudce: rise sharply, surge, rocket, jump, shoot upprudce vzrůst cena ap.

prudký: steep riseprudké stoupání

přidat: I got a rise.Dostal jsem přidáno.

stoupat: The waters continue to rise.Voda dále stoupá.

stoupnout: The river rose by 3 m.Hladina řeky stoupla o 3 m.

svítat: The dawn/day is breaking., It's dawn., The sun is rising.Svítá.

trvale: constantly rising pricestrvale rostoucí ceny

vonět: It smells of roses.Voní to po růžích.

vstát: rise/get up from the chairvstát ze židle

vstávat: Get up!, Get out of bed!, vzbuď se Wake up!, hovor. Wakey, Wakey!, povzbudivě Rise and shine!Vstávej!

vyhoupnout se: The price rose/jumped to ...Cena se vyhoupla na ...

vznést se: rise above the cloudsvznést se nad mraky

vzrůst: Prices have risen by 20%.Ceny vzrostly o 20%.

zaprášit se: A cloud of dust rose behind the car.Za autem se zaprášilo.

zvedat se: It makes me sick/my gorge rise., It nauseates/sickens me.Zvedá se mi z toho žaludek.

zvednout se: Clouds of smoke rose from the wreckage.Z vraku se zvedla oblaka kouře.

žaludek: It makes me sick/my gorge rise., It nauseates me.Zvedá se mi z toho žaludek.

špek: swallow the bait, rise to the bait of sb, nechat se napálit take sb's bait, be taken in by sbskočit na špek komu

ustlat: Their life is not a bed of roses.Nemají zrovna na růžích ustláno.

parakeet: rose-ringed parakeetalexandr malý

pay: pay risezvýšení platu

price: go up/increase/rise in pricepodražit, zdražit (se), jít cenově nahoru

revolt: rise in revoltvzbouřit se, povstat

rise: rise to the occasionzhostit se dobře úkolu, obstát, dobře to zvládnout

incise: button incised with a roseknoflík s vyřezanou růží

challenge: to rise to the challengepřijmout výzvu, zhostit se úkolu, postavit se k problému čelem

occasion: rise to the occasionúspěšně zvládnout (obtížnou) situaci, zhostit se úkolu

rose-tinted: look through rose-tinted spectaclesdívat se skrz růžové brýle, vidět vše příliš růžově být naivní

bait: take/BrE rise to the baitskočit na to, nachytat se na sliby ap., chytnout se podnětu ap.