Hlavní obsah

proč

Příslovce

Vyskytuje se v

brečet: Why are you crying?Proč brečíš?

ne: Not now. Why not?Teď ne. Proč ne?

proto: Why? Because!Proč? Proto!

rovnou: Why couldn't he tell me straight out?Proč mi to nemohl říct rovnou?

must: Why must you do everything so slow.Proč musíš dělat všechno tak pomalu.

this: You think that ... Why is this?Ty si myslíš, že ... Proč?

proč: I don't know why he did it.Nevím, proč to udělal.