Hlavní obsah

brána

Vyskytuje se v

brát: brát na sebepodobu, závazek ap. assume sth, úkoly ap. take* on

brát si: ber(te) sijez(te) help yourself (to some food)

paškál: vzít na paškál, brát na paškálzaměřit se na koho focus on sb/sth, vyčinit ap. take sb to task, read the riot act to sb

potaz: brát v potazco take sth into consideration, allow for sth

zavděk: vzít/brát zavděkčím settle for sth, be happy/content even with sth

brát: brát mírytake measures

brát: brát drogytake drugs, hovor. do drugs, muset be on drugs, dopovat dope

brát: brát co v úvahutake sth into consideration, consider sth, factor in(to) sth

brát si: brát si co k srdcitake sth to heart

dluh: brát na dluhbuy on credit

droga: brát drogytake drugs, hovor. do drugs

odletový: odletová brána příchod k letadludeparture gate

ohled: brát ohled na couvážit consider sth, take sth into consideration, respektovat respect, brát v úvahu make allowances for sth

ohled: nebrat ohled na codisregard sth, leave sth out of consideration, have no regard for sth

prášek: brát práškytake pills

v, ve: brát v úvahutake into consideration

váha: brát co na lehkou váhupodceňovat underestimate sth, zlehčovat make light of sth

vážně: brát koho/co vážnětake sb/sth seriously

výkop: výkop od bránygoal kick

zřetel: brát zřetel na cotake sth into account/consideration, take account of sth

ano: Berete si (zde přítomnou)... za svoji právoplatnou manželku? – AnoDo you take ... to be you lawfully wedded wife? – I do.

brát: Neber ji s sebou.Don't take her with you.

brát: Neber mi to.Don't take it away from me.

brát: Kolik bereš měsíčně?How much do you make a month?

brát: Bere to příliš vážně.He takes it too seriously.

brát: (Já to) beru.dohodnuto It is a deal., jdu do toho I am in., přijímám I accept.

brát se: Kde se tady bereš?What are you doing here?, What brings you here?

brát si: brát si ponaučení z čehodraw a lesson from sth

brát si: Neber si to tolik.Take it easy!

kde: Kde se tu bereš?How did you get here?

lék: Berete nějaké léky?Are you on (any) medication?, Do you take any drugs?

pilulka: brát antikoncepční pilulkybe on the pill

úvaha: nebrat co v úvahuleave sth out of account, take no account of sth, ignorovat disregard sth

vstupní: vstupní bránagateway

brát: brát koho za slovotake sb at their word

lehký: brát co na lehkou váhutake sth lightly, podceňovat underestimate sth, zlehčovat make light of sth, play sth down, zahrávat si trifle (with) sth

rezerva: brát co s rezervou historku ap.take sth with a pinch of salt

servítek: nebrat si servítky říci přímo, bez obalunot pull one's punches, not mince one's words, být drsný ap. come on strong

answer: He didn't answer the phone.Nebral (mi) to., Nezvedal telefon.

antibiotic: take antibioticsbrát antibiotika

certainty: regard sth as certaintybrát co za jisté

disregard: show disregard for sth/sbnebrat ohledy, naprosto nehledět na co/koho

drug: take/do drugsbrát drogy

easy: be easy about sthbrát co v pohodě, nedělat žádné drama z čeho

get over: hovor. get over osfnebrat se tak vážně, nemyslet jen na sebe, potlačit své ego odložit svou ješitnost ap.

kiss: AmE, slang. kiss sb offnebrat vůbec vážně, povýšeně ignorovat nad koho

off: be off sthpřestat brát, už nebrat/nepožívat/nekonzumovat co drogu ap.

sliding: sliding gatepojezdová brána

spike: zeměd. spike-tooth harrowhřebové brány

stick: stick at nothingnebrat ohledy na morálku, nezastavit se před ničím, neštítit se ničeho, nemít zábrany udělat cokoli

take: take sb/sth seriouslybrát koho/co vážně

take: take sth as givenbrát co jako dané

take: take sth for grantedbrát co za samozřejmé

wrought iron: wrought-iron gatekovaná brána

aside: Leaving aside ...Pomineme-li ..., Nebereme-li v úvahu ...

take: She used to take cocaine.Dřív brala kokain.

take back: I take it back.Beru to zpátky.

user: be a drug userbrát drogy