Hlavní obsah

brána

Vyskytuje se v

brát: podobu, závazek ap. assume sth, úkoly ap. take* onbrát na sebe

brát si: jez(te) help yourself (to some food)ber(te) si

paškál: zaměřit se na koho focus on sb/sth, vyčinit ap. take sb to task, read the riot act to sbvzít na paškál, brát na paškál

potaz: co take sth into consideration, allow for sthbrát v potaz

zavděk: čím settle for sth, be happy/content even with sthvzít/brát zavděk

dluh: buy on creditbrát na dluh

droga: take drugs, hovor. do drugsbrát drogy

ohled: uvážit consider sth, take sth into consideration, respektovat respect, brát v úvahu make allowances for sthbrát ohled na co

prášek: take pillsbrát prášky

v, ve: take into considerationbrát v úvahu

váha: podceňovat underestimate sth, zlehčovat make light of sthbrát co na lehkou váhu

vážně: take sb/sth seriouslybrát koho/co vážně

výkop: goal kickvýkop od brány

zřetel: take sth into account/consideration, take account of sthbrát zřetel na co

ano: Do you take ... to be you lawfully wedded wife? – I do.Berete si (zde přítomnou)... za svoji právoplatnou manželku? – Ano

brát se: What are you doing here?, What brings you here?Kde se tady bereš?

kde: How did you get here?Kde se tu bereš?

lék: Are you on (any) medication?, Do you take any drugs?Berete nějaké léky?

pilulka: be on the pillbrát antikoncepční pilulky

úvaha: leave sth out of account, take no account of sth, ignorovat disregard sthnebrat co v úvahu

vstupní: gatewayvstupní brána

lehký: take sth lightly, podceňovat underestimate sth, zlehčovat make light of sth, play sth down, zahrávat si trifle (with) sthbrát co na lehkou váhu

rezerva: take sth with a pinch of saltbrát co s rezervou historku ap.

servítek: not pull one's punches, not mince one's words, být drsný ap. come on strongnebrat si servítky říci přímo, bez obalu

answer: He didn't answer the phone.Nebral (mi) to., Nezvedal telefon.

antibiotic: take antibioticsbrát antibiotika

certainty: regard sth as certaintybrát co za jisté

disregard: show disregard for sth/sbnebrat ohledy na co/koho, nevšímat si čeho/koho, projevit lhostejnost ke komu/čemu

drug: take/do drugsbrát drogy

easy: be easy about sthbrát co v pohodě, nedělat žádné drama z čeho

kiss: AmE, slang. kiss sb offnebrat vůbec vážně, povýšeně ignorovat, lehce se povyšovat nad koho, poslat do háje koho

off: be off sthpřestat brát, už nebrat/nepožívat/nekonzumovat co drogu ap.

sliding: sliding gatepojezdová brána

spike: zeměd. spike-tooth harrowhřebové brány

stick: stick at nothingnebrat ohledy na morálku, nezastavit se před ničím, neštítit se ničeho, nemít zábrany udělat cokoli

take: take sb/sth seriouslybrát koho/co vážně

wrought iron: wrought-iron gatekovaná brána

aside: Leaving aside ...Pomineme-li ..., Nebereme-li v úvahu ...

take back: I take it back.Beru to zpátky.

user: be a drug userbrát drogy

brána: payment gatewayplatební brána