Hlavní obsah

PR [ˌpiːˈɑː]

Vyskytuje se v

hundred: stoprocentně, naprosto, úplně být si jistý, souhlasit ap.a/one hundred per cent

per: v souladu s čím, (přesně) podle, na základě čehoas per sth

per diem: denní diety/stravnéper diem (allowance)

earnings: zisk na akciiearnings per share

unit: jednotková cenaekon. unit price, price per unit

year: za rok, ročněper year

accelerate: Růst se zrychlil na 4,9 procenta.Growth accelerated to 4.9 per cent.

increase: desetiprocentní nárůstincrease of ten per cent

hlava: na hlavu osobuper head/capita/person

hodina: za hodinupřijít ap. in an hour, stát ap. per hour

kus: ekon. cena za kus ...price per unit ..., na cenovce ap. ... each

naproti: naproti tomujako kontrast by contrast, protiargument, opak on the contrary, na druhé straně on the other hand, naopak per contra, over against

stoprocentně: být si stoprocentně jistýbe a hundred per cent sure

úhoz: počet úhozů za minutu ap.keystroke rate, number of characters (per minute)

základ: na základě čehoon the basis of sth, on sth, z důvodu on the ground of sth, v souladu s as per sth

maximálně: omezený na maximálně osmdesát procentrestricted to a maximum of 80 per cent

na: tisíc na osobuone thousand per person

poklesnout: poklesnout o 5%fall by 5 per cent

přepočet: v přepočtu na hlavuper capita

šířit se: Zvuk se šíří rychlostí okolo 330 m/s.Sound travels at about 330 meters per second.

za: Kolik je to za noc?How much is it per night?

head: na hlavu připadající množstvía head, per head