Hlavní obsah

volně

Příslovce

  1. (bez omezení) libremente(nezávisle) independientementevolně dostupnýlibremente accesiblevolně prodejný lékmedicamento m de venta libre (al público)volně dýchatrespirar librementeekon. volně směnitelná měnamoneda f libremente convertible
  2. (uvolněně, nepřipevněně) libremente, sueltamente(samostatně) separadamente

Vyskytuje se v

nepřímý: tiro indirectosport. nepřímý volný kop

pád: caída librefyz. volný pád

verš: verso agudo/silábico/libre/métricolit. přízvučný/sylabický/volný/časoměrný verš

volní: movimientos volitivosfyziol. volní pohyby

volný: estar libre/sin pareja/solterobýt volný bez partnera, svobodný

místo: ¿Está libre el asiento?Je to místo volné?

pokoj: habitaciones libresvolné pokoje

prodejný: de venta librevolně prodejný

tamten: Aquella silla en el rincón está libre.Tamta židle v rohu je volná.

vstupenka: entrada librevolná vstupenka

nechat: dejar vía libre a alg(n)nechat volné ruce/volnou cestu komu/čemu

noha: trabajar por cuenta propiapracovat na volné noze

průběh: dejar que las cosas sigan su curso naturalnechat čemu volný průběh

amor: amor librevolná láska neuznávání stálých vztahů

caída: fyz. caída librevolný pád

cielo: a cielo abierto/rasopod širákem, ve volné přírodě, venku, otevřený bez střechy

dejar: dejar correr algnechat volný průběh čemu, nezasahovat do čeho, nijak nebránit čemu

guarnición: guarnición al airevolný lem

libre: bufé librerestaurace ap. s volnou konzumací

mar: alta marširé/volné moře

puente: día puentevolný den

traducción: traducción librevolný překlad

asueto: día de asuetovolný den

volně: moneda libremente convertibleekon. volně směnitelná měna