Hlavní obsah

humano

Přídavné jméno

  1. lidskýlinaje humanolidské pokolení, Adamovo potomstvonaturaleza humanalidská přirozenost, lidské pokolení, celé lidstvo
  2. humánní, lidský, lidumilný

Vyskytuje se v

naturaleza: naturaleza humanalidstvo

declaración: Declaración Universal de los Derechos HumanosVšeobecná deklarace lidských práv

derecho: derechos humanos/civileslidská/občanská práva

dignidad: dignidad humanalidská důstojnost

linaje: linaje humanolidský rod, Adamovo/lidské pokolení, lidstvo

recurso: recursos humanoslidské zdroje

chybovat: Errar es humano.Chybovat je lidské.

lidský: derechos humanospráv. lidská práva

organismus: organismo humanolidský organismus

právo: derechos humanoslidská práva

řízení: dirección de recursos humanosekon. řízení lidských zdrojů

věda: ciencias humanashumanitní vědy

vědomí: mente humanalidské vědomí

zdroj: recursos humanoslidské zdroje

ztráta: pérdidas humanasztráty na životech

hloupost: La estupidez humana no tiene límites.Lidská hloupost nezná mezí.

maso: ser de carne y hueso, ser del género humanobýt z masa a kostí obyčejný, zranitelný člověk

humano: humanoslidé, lidstvo