Hlavní obsah

recurso

Vyskytuje se v

recurso: recursosprostředky majetek ap.

renovable: recursos naturales renovablesobnovitelné přírodní zdroje

lidský: recursos humanosekon. lidské zdroje

možnost: como el último recurso, en el último casoaž jako poslední možnost

opravný: medio correctivo, recurso legalpráv. opravný prostředek

řízení: dirección de recursos humanosekon. řízení lidských zdrojů

zdroj: recursos humanoslidské zdroje

contencioso: recurso contencioso administrativosprávní žaloba, žaloba proti rozhodnutí správního orgánu