Hlavní obsah

recurso

Vyskytuje se v

contencioso: recurso contencioso administrativosprávní žaloba, žaloba proti rozhodnutí správního orgánu

renovable: recursos naturales renovablesobnovitelné přírodní zdroje

lidský: ekon. lidské zdrojerecursos humanos

možnost: až jako poslední možnostcomo el último recurso, en el último caso

opravný: práv. opravný prostředekmedio correctivo, recurso legal

řízení: ekon. řízení lidských zdrojůdirección de recursos humanos

zdroj: lidské zdrojerecursos humanos

zdroj: obnovitelné přírodní zdrojerecursos naturales renovables

zdroj: vodní zdrojerecursos de agua