Hlavní obsah

zdroj

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (původ) fuente f, origen m
  2. (informací ap.) fuente f
  3. (tepla, surovin ap.) recurso m, fuente f, reserva flidské zdrojerecursos m pl humanosobnovitelné přírodní zdrojerecursos m pl naturales renovablesvodní zdrojerecursos m pl de agua
  4. (hmotný prostředek) fuente f, recurso mfinanční zdrojfuente f financierazdroj příjmůfuente f de ingresos
  5. (původce) origen m

Vyskytuje se v

lidský: ekon. lidské zdrojerecursos humanos

poznání: zdroje poznánífuentes de conocimiento

řízení: ekon. řízení lidských zdrojůdirección de recursos humanos

renovable: obnovitelné přírodní zdrojerecursos naturales renovables

recurso: lidské zdrojerecursos humanos

zdroj: lidské zdrojerecursos humanos