Hlavní obsah

věda

Podstatné jméno, rod ženský

  • ciencia f(vědění) saber mhumanitní vědyciencias f pl humanasokultní vědyciencias f pl ocultaspřírodní vědyciencias f pl naturalesspolečenské vědyciencias f pl sociales

Vyskytuje se v

vědět: nevímvyjadřuje pochybnost no (lo) sé

akademie: Královská akademie vědReal Academia de Ciencias

formální: formální vědyciencias formales

hlava: vědět z hlavysaber de memoria

humanitní: humanitní vědyhumanidades

pokud: pokud vímque yo sepa

praktický: odb. praktická věda užitáciencia práctica

prd: vědět o čem prdno saber ni papa de alg

přírodní: přírodní vědyciencias naturales

společenský: společenské vědyciencias sociales

věda: humanitní vědyciencias humanas

aby: Říkám ti to, abys to věděl.Te lo digo para que lo sepas.

ani: Ani nevím.Pues, no lo sé.

dávno: To vím už dávno.Hace mucho que lo sé.

doslech: Vím to z doslechu.Lo sé de oídas.

jistě: Vím to jistě.Lo sé con seguridad.

kdyby: Kdybych to věděl, řekl bych ti to.Si lo supiera, te lo diría.

mít: To bys měl vědět.Deberías saberlo.

ona: Ona to ví.Ella lo sabe.

určitý: nevědět nic určitéhono saber nada concreto

vy: Vy to nevíte?¿Vosotros no lo sabéis?

vysvětlit: Nevěděl, jak si to vysvětlit.No sabía cómo explicárselo.

zasvětit: Zasvětil svůj život vědě.Consagró su vida a la ciencia.

beton: vědět na betonsaber a ciencia cierta

bota: Ví, kde ho tlačí bota.Sabe dónde le aprieta el zapato.

člověk: Člověk nikdy neví.Uno nunca sabe.

oko: nevědět, kam s očimano saber donde poner los ojos

ciencia: přírodní vědyciencias naturales

lo: Já nevím.No lo sé.

saber: Nevím.No sé.

apretar: Ví, kde ho bota tlačí.Sabe dónde le aprieta el zapato.

kandidát: kandidát vědvědecká hodnost - CSc. Candidato a Doctor en Ciencias