Hlavní obsah

entrado

Přídavné jménopp de entrar

  • pokročilý o časehasta muy entrada la nochedlouho do nocientrado en añosv pokročilém věku, pokročilého věkupp de entrar

Vyskytuje se v

algodón: entre algodonesjako v bavlnce s přehnanou péčí

año: entrado en añosv letech, postarší

bambalina: entre bambalinasv zákulisí divadla

entrar: entrar a saco en alg(vy)plenit, drancovat co

entre: entre quezatímco, dokud

espada: entre la espada y la paredv úzkých

fuego: (estar) entre dos fuegos(být) mezi dvěma ohni

hora: entre horasmezi jídlem/jídly

consideración: entrar en consideraciónpřipadat v úvahu jako možnost

dato: datos de entradavstupní data

encerrar: encerrar entre paréntesisdát do závorky

entrado: entrado en añosv pokročilém věku, pokročilého věku

franquear: franquear la entradavejít do domu

modorra: dar/entrar la modorra a algnzačít se chtít strašně spát komu

nosotros: entre nosotrosmezi námi

semana: entre semanaběhem (pracovního) týdne, v (pracovním) týdnu

visado: visado de tránsito/entradaprůjezdní/vstupní vízum

a: a la entradau vchodu

comillas: entre comillasv uvozovkách

juego: entrar en juegovstoupit do hry

paréntesis: entre paréntesisv závorce

escena: entrar en escenavstoupit na scénu

línea: leer entre líneasčíst mezi řádky

materia: entrar en materiapřejít k věci

oído: hovor. entrar por un oído y salir por el otrojedním uchem tam a druhým ven

pared: entre cuatro paredesmezi čtyřmi stěnami zavřený doma ap.

reja: hovor. entre rejasza mřížemi, za katrem ve vězení

agua: estar entre dos aguasbýt na vážkách/na rozpacích